Skip to main content

Falkenbergs kommun tillsätter extern utredning med anledning av uppgifterna i Hallands Nyheter

20 oktober 2022
Under torsdagen publicerade Hallands Nyheter en granskning om Falkenbergs kommun och näringslivet. Med anledning av de uppgifter som framgår i medieartiklarna har kommunen tagit initiativ till en extern utredning som ska göras av en oberoende part.

– Det är allvarliga anklagelser som framgår i artiklarna och vi tar dessa på stort allvar. Vi har därför tagit initiativ till en extern utredning som följer de rutiner som finns för vår interna visselblåsarfunktion, säger Lina Weetman, kanslichef på Falkenbergs kommun.

Uppgifterna som framgår i medieartiklarna rör anklagelser om oegentligheter, lagbrott och korruption.

Följer rutiner vid missförhållanden

Granskningen kommer att ske enligt de rutiner vi har tagit fram för visselblåsarfunktionen. En extern part kommer att utreda uppgifterna. Anledningen till att vi väljer att låta en extern part leda utredningen beror på att bedömningen är att det skulle vara svårt för medarbetare att förhålla sig oberoende till en utredning av det här slaget.