Skip to main content

Falkenbergs kommun anmäler en händelse enligt lex Maria

06 februari 2023

I mitten av november förra året avled en patient inom kommunens vård och omsorg. Patienten var svårt sjuk och hade blivit ordinerad andningsvård, som sedan uteblev. Falkenbergs kommun har nu anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

– Det är en allvarlig händelse och eftersom det inte går att utesluta att den uteblivna behandlingen påverkade patientens andningsfunktion negativt så gör vi nu en lex Maria-anmälan, säger Eva Bjäräng, medicinskt ansvarig för rehabilitering.

Ordinerad behandling uteblev

Händelsen rör en patient inom vård och omsorg i Falkenbergs kommun. Patienten var ordinerad andningsvård med anledning av nedsatt kraft i lungorna.

Men när patienten kom hem från sjukhuset så blev behandlingen aldrig schemalagd av hemtjänsten. Anledningen var att det saknades utrymme i schemat. Patienten avled sex dagar senare och den uteblivna behandlingen kan ha bidragit till, och påskyndat, utgången av vårdförloppet.

– Ordinerade behandlingar från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal får aldrig väljas bort av annan personal. Om det uppstår problem med planeringen av insatserna så ska man alltid kontakta ordinatören för diskussion om hur insatsen kan lösas, säger Eva Bjäräng.

Åtgärder har vidtagits

För att säkerställa att alla ordinerade behandlingar och insatser planeras ut så har kommunen lagt till en påminnelse i planeringssystemet. Detta gjordes under hösten.

Kommunen kommer vidare att göra en informationsinsats så att all vård- och omsorgspersonal förstår vikten av att alla behandlingar utförs enligt ordination.