Skip to main content

Begränsad verksamhet på Mötesplats Mölle på grund av dålig arbetsmiljö

14 februari 2023

Kommunen har påbörjat en utredning efter att medarbetare på Mötesplats Mölle har anmält brister i den psykosociala arbetsmiljön. Under tiden som utredningen pågår kommer personalen inte att arbeta på mötesplatsen, vilket påverkar verksamheten.

– Det har inkommit flera allvarliga anmälningar om dålig arbetsmiljö. Med anledning av det har jag tagit beslut om att personalen inte ska vara på arbetsplatsen under tiden som vår arbetsmiljöutredning pågår, säger socialchef Johan Klingborg.

Mötesplats Mölle kommer därför att ha begränsad verksamhet från och med onsdagen den 15 februari och cirka två veckor framåt. Det innebär att:

  • Vi inte serverar någon lunch
  • Vi ställer in de aktiviteter som kommunen anordnar.

Föreningar kommer att ha tillträde till lokalerna och kan fortsätta bedriva sin verksamhet som vanligt.

– När vi är klara med utredningen så får vi ta ställning till hur vi går vidare. Som arbetsgivare tar vi såklart det här på stort allvar, säger Johan Klingborg.