Skip to main content

Nya fullmäktige har haft sitt första möte

19 oktober 2022
Den 16 oktober möttes nya kommunfullmäktige för första gången efter valet. På mötet valdes fullmäktiges presidium och valberedning.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 oktober var ett så kallat konstituerande möte, där de valda ledamöterna träffas för första gången.

Nytt presidium

Under mötet valde fullmäktige nytt presidium:

Ordförande: Kerstin Rosell (S)

Vice ordförande: Ulrika Bertilsson (S)

Andre vice ordförande: Charlotta Jonsson (M)

Ny valberedning

Fullmäktige valde även en valberedning, som kommer att ta fram förslag för vilka som ska sitta i vilka nämnder och bolag. De väljs vid fullmäktigemötet 20 december.

Till valberedningen valdes Per Svensson (S) till ordförande. I valberedningen finns alla partier representerade. Till övriga ordinarie ledamöter valdes: Johan Idmark (M), Katrin Karlsson (C), Roger Valestam (SD), Georgia Ferris (KD), Lena Ludvigsson (V), Jonathan Limén (L) och Markus Jöngren (MP). Valberedningen sitter hela mandatperioden fram till nästa val om fyra år.

Fler ledamöter

Tidigare satt 51 ledamöter i fullmäktige. Från och med valet 2022, är det i stället 61 ledamöter. Det beror på att Falkenberg växer, och antalet ledamöter beror på antalet invånare.

Inga fler frågor

Konstituerande fullmäktige är ett extra fullmäktige. Därför fattades inte några andra beslut under mötet. Nästa kommunfullmäktige hålls den 25 oktober.

Du kan läsa mer om kommunfullmäktige här.