Skip to main content

Ny hemtjänstutförare i kommunen

20 december 2022

Socialnämnden har tagit beslut om att teckna avtal med Hallands carecenter. Företaget kommer att bedriva hemtjänst i Falkenbergs kommun från och med 1 mars.

I Falkenbergs kommun arbetar vi utifrån ett så kallat LOV-system. LOV står för lagen om valfrihet. Det innebär att den som beviljas hemtjänst själv väljer vilken utförare som ska utföra insatserna.

När en ansökan om att få bedriva hemtjänst i kommunen inkommer till socialnämnden, så begär förvaltningen in handlingar från företaget. Syftet är säkerställa att företaget lever upp till kommunens kvalitetskrav. Hallands carecenter, som varit verksamma inom hemtjänst i Varbergs kommun sedan 2007, uppfyller alla kriterier.

Vi har elva hemtjänstområden i Falkenbergs kommun. De privata företagen väljer själva i vilka områden de vill bedriva hemtjänst. Hallands carecenters ansökan omfattar fyra områden: Laurentii, Gruebäck, Västra gärdet och Herting.