Skip to main content

Månadsbiljett för parkering blir helt digital

01 november 2023

Falkenbergs kommun går över till digitala månadsbiljetter för parkering i centrala Falkenberg. Från och med 1 januari 2024 kan du inte längre köpa en pappersmånadsbiljett i någon av våra parkeringsautomater. I stället hänvisar vi dig som vill köpa parkeringsmånadsbiljett till någon av parkeringsapparna EasyPark, ePark och Parkster, precis som du kan göra redan idag.

Falkenbergs kommun erbjuder idag både pappersmånadsbiljett och digitala månadsbiljetter för parkering. Från årsskiftet kommer vi endast erbjuda digitala månadsbiljetter för parkering.

Vi har märkt att de pappersbaserade månadsbiljetterna ibland blivit bleka och försämrats över tiden, vilket har gjort det mindre tillfredsställande för användarna. Genom att gå över till digitala biljetter kan kommunen se till att informationen förblir tydlig och läslig under hela månaden, samtidigt som behovet av att byta ut eller underhålla biljetter minskar.

– Denna övergång markerar en viktig händelse i kommunens ansträngningar att bli ett föredöme inom hållbarhet och främja möjligheterna med digitalisering. Samtidigt möjliggör den en mer bekväm och effektiv hantering av månadsbiljett för parkering samtidigt som användningen av papper och plast minskar, säger Linda Larsson, gatu- och trafikchef, Falkenbergs kommun.

Enklare och smidigare köp av månadsbiljett

Du köper din parkeringsbiljett som varar i 30 dagar digitalt via apparna EasyPark, ePark och Parkster med din smarttelefon. Du behöver inte längre besöka en parkeringsautomat för att få din månadsbiljett.

Du kan byta bil på din pågående månadsbiljett

Biljetten är inte kopplad till en specifik bil. I apparna har du möjlighet att ändra registreringsnumret på din pågående månadsbiljett, vilket gör det enkelt om du behöver använda en annan bil under en dag.

Här kan du parkera med månadsbiljett i Falkenberg

  • P-hus Drivbänken
  • Parkering Skärdegen (vid Stålboms) på Arvidstorpsvägen
  • Falkhallens parkering, Nyhemsplan

Särskild parkeringsbiljett för p-hus centrum

Du kan köpa en 30-dagars parkeringsbiljett för p-hus centrum via kommunens hemsida, och månadsbiljetten gäller endast där.

Här finns mer information om hur du köper månadsbiljett för kommunens större parkeringar