Skip to main content

I centrala Falkenberg finns det över 500 parkeringsplatser och flera parkeringshus, både privatägda och kommunala. I övriga Falkenberg är det generella trafikregler som gäller.

Parkeringsskiva

På de flesta gatuparkeringar samt på Stortorget parkerar du med en parkeringsskiva. P-skivor säljs i flera butiker i centrum. Har du redan en p-skiva från någon annan ort går den lika bra att använda.

Om du inte har p-skiva och inte har möjlighet att köpa en så kan du skriva en lapp där du anger ankomsttiden för parkeringen som ska ligga synligt i vindrutan. Högsta tillåtna parkeringstid är 2 timmar.

Parkeringsskiva tillämpas under helgfria vardagar mellan klockan 9-18. Lördagar samt dag före helgdag mellan 9-15. Fri parkering gäller söndagar samt helgdagar.

Bestämmelser för p-skiva

 • Ställ in ankomsttiden vid pilen, avrundad till närmast följande heltimme respektive halvtimme. Om du till exempel kommer klockan 9.06 ställer du in p-skivan på 9.30.
 • Om du parkerar innan tidsbegränsningen som anges på p-skylten ställer du skivan på det klockslag begränsningen börjar. Om du till exempel parkerar klockan 8 på en p-plats som har en tidsbegränsning från klockan 9 ställer du in p-skivan på klockan 9.
 • P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering.
 • Placera p-skivan synlig innanför den främre vindrutan, närmast trottoaren så att den blir enkel och lätt att läsa av utifrån.
 • Endast en p-skiva får användas vid varje uppställningstillfälle.

Större parkeringar och parkeringshus i Falkenbergs centrum

Här hittar du kommunens större parkeringar.

 • P-hus Drivbänken – ca 40 platser
 • Parkering Skärdegen (vid Stålboms) på Arvidstorpsvägen – 80 platser
 • Stortorgets parkering – 90 platser
 • P-hus Gallerian – 95 platser
 • Falkhallens parkering (Nyhemsplan) – 35 platser
 • Vårdcentralens parkering – 110 platser  

Parkera på markerade platser i centrala Falkenberg

I centrala Falkenberg finns ett område där du endast får parkera på markerade parkeringsplatser. Området är blåmarkerat på bilden nedan.

Kartbild med markering av Stortorget och Rådhustorget.

Parkering Skrea strand

I Skrea strand gäller ett generellt parkeringsförbud, men det finns cirka 300 markerade parkeringsplatser nära stranden. Följ skyltarna till olika parkeringsplatser eller använd cykelvägar och cykelparkeringar för att undvika parkeringsproblem. En specifik ställplats för husbilar är tillgänglig vid småbåtshamnen, och kvällstid/morgontid är den öppen för husbilar. Kom ihåg att vissa delar av Skrea strand är gångfartsområden, så var uppmärksam och visa hänsyn.

Se var du kan parkera i vår karta

Vill du kunna se var våra parkeringsplatser för rörelsehindrade finns? Eller kanske var du kan parkera om du ska utföra ärenden som tar längre tid än två timmar? Då kan du använda vår webbkarta.

Klicka längst upp till höger på symbolen för de olika lagerna i kartan och bocka sedan i "Parkering". Om du vill få en bättre översikt över exempelvis parkeringsplatser för rörelsehindrade kan du bocka ur alla alternativ förutom det.

Till webbkartan (öppnas i nytt fönster)

Avgift och betalning

Avgiftsbelagt parkering tillämpas på parkeringarna vid Falkhallens parkering (Nyhemsplan), P-hus Drivbänken (mötesplats Mölle), parkering vid Stålboms, Vårdcentralens parkering samt i P-hus centrum*. I P-hus centrum är dock de 2 första timmarna avgiftsfria. Dessa parkeringar är avgiftsbelagda och kostar 10 kr/timme under helgfria vardagar mellan klockan 9-18 samt lördagar och dag före röd dag klockan 9-15.

Fri parkering söndagar samt helgdagar.

* P-hus centrum är helt avgiftsfritt lördagar och dag före röd dag.

Utanför parkeringszonen

Om inget annat anges av skyltarna är det avgiftsfri parkering i max 24 timmar.

Betala med mynt, kort, app eller sms

Du kan betala med både kort och mynt alla biljettautomater. Du kan även betala parkering via sms och med hjälp av en app i din mobiltelefon. När du betalar med sms eller i appen är det viktigt att du skriver rätt registreringsnummer och områdeskod för att inte få en parkeringsanmärkning.

För mer information om betalning med sms eller app besök de olika aktörernas respektive webbplats. Nedan listar vi de aktörer som finns i Falkenberg, klicka på namnet för att komma till deras webbplats.

E-parklänk till annan webbplats
Parksterlänk till annan webbplats
EasyParklänk till annan webbplats

Parkeringsbiljett för 30 dagar

Månadsbiljett för parkering blir helt digital

Från och med 1 januari 2024 kan du inte längre köpa en pappersmånadsbiljett i någon av våra parkeringsautomater. I stället hänvisar vi dig som vill köpa månadsbiljett för parkering till någon av parkeringsapparna EasyPark, ePark och Parkster.

Du kan köpa en parkeringsbiljett som varar i 30 dagar. Månadsbiljetten gäller endast på taket i parkeringshuset Drivbänken vid Mötesplats Mölle, parkering Skärdegen vid Stålboms eller på Falkhallens parkering. Biljetten kostar 300 kronor och du köper den i någon av parkeringsapparna EasyPark, ePark och Parkster.

Du kan byta bil på din pågående månadsbiljett

Biljetten är inte kopplad till en specifik bil. I apparna har du möjlighet att ändra registreringsnumret på din pågående månadsbiljett, vilket gör det enkelt om du behöver använda en annan bil under en dag.

P-hus centrum

Du kan köpa en 30-dagars parkeringsbiljett för 350 kronor. Biljetten gäller endast i P-hus centrum.

Parkering för husbilar, lastbilar och motorcyklar

Motorcyklar parkerar gratis på Stortorget på angivna platser. Har du en husbil kan du parkera på vanliga parkeringsplatser. Vill du övernatta finns det campingplatser och ställplatser i Lövstaviken. Falkenbergs kommun har inga parkeringsplatser för lastbilar.

Parkering för turistbussar

Turistbussar kan parkera vid Falkenbergs IP eller Falkenbergs ishall.

Betala och överklaga parkeringsanmärkning

Om du har fått en parkeringsanmärkning ska du betala den inom åtta dagar. Det gäller även om du anser att den är fel och överklagar den. På baksidan av parkeringsanmärkningen står hur du ska göra. Det är viktigt att du betalar i tid även om du överklagar. Om du har framgång med din överklagan får du pengarna tillbaka. Din överklagan ska du göra hos polisen som är de enda som har rätt att stryka en parkeringsanmärkning.

Här bestrider du parkeringsanmärkningen hos Polisen.  

Om du har ett kvitto på betald parkering via mobil betalning, men ändå får en parkeringsbot, kan det ha blivit något tekniskt fel som gjort att parkeringsvakten inte sett din biljett. Då kan du kontakta det företag som du köpt biljetten hos.

Parkering vid tågstationen

Det finns bilparkering på båda sidor av Falkenberg station och all parkering är avgiftsfri. Dessa typer av parkeringsplatser finns:

 • Parkering 24 timmar
 • Parkering 7 dygn
 • Handikapparkering

Buss och tåg