Skip to main content

Ett första beslut om Klitterbadets framtid

21 september 2023

Kultur-, fritids- och tekniknämnden har tagit ett inriktningsbeslut att kommunen ska bygga en ny badanläggning vid arenaområdet, vid Kristineslätt, i Falkenberg. De beslutade även att lämna över frågan om hur stor bassängen ska vara till budgetberedningen. Sedan ska beslutet tas upp till behandling i kommunfullmäktige, där det kommer att avgöras.

Efter omfattande förstudier och en noggrann utvärdering av befintliga Klitterbadet har det blivit tydligt att en renovering inte längre är en hållbar lösning. I stället har kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutat att bygga en ny och modern badanläggning som kan möta kommunens behov idag och i framtiden, men framför allt behöver vi en ny badanläggning som är avsedd att bli en plats där simundervisning och simkunnighet står i centrum – för att uppnå kunskapskraven för simkunnighet hos barn och unga. 

En ny badanläggning kommer att ge möjlighet till en mer kostnadseffektiv och energieffektiv drift, samtidigt som den kan anpassas för att möta kraven på långvarig hållbarhet och låga driftkostnader. Dessutom kommer en ny anläggning att kunna byggas med optimal användning av utrymmet för att minimera kostnaderna.

Ny badanläggning vid arenaområdet

Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutade att den nya badanläggningen ska ligga vid arenaområdet, vid Kristenslätt i Falkenberg. Där finns det tillräckligt med utrymme för att rymma en 50 meters bassäng, något som inte skulle vara möjligt om man hade valt att bygga på den befintliga platsen där Klitterbadet ligger idag.

– Vi har ännu inte bestämt den exakta platsen på arenaområdet för den nya badanläggningen. Men arenaområdet har tillräckligt med utrymme för att rymma en stor badhusanläggning, oavsett om det blir en 50-metersbassäng eller inte, säger Rebecka Kristensson (S), ordförande i kultur-, fritids- och tekniknämnden.

– Dessutom finns det parkeringsplatser på platsen, vilket kan minska behovet av att skapa nya parkeringsområden jämfört med nuvarande Klitterbadet. Det kan även uppstå fördelar med att ha personal som kan samarbeta mellan ishallen och Klitterbadet på samma plats. Vi ser många positiva aspekter med den nya placeringen, säger Rebecka Kristensson (S).

Bassängens längd kommer att beslutas på budgetberedningen i november

Ett vägval som varit viktigt i förankringsprocessen har varit längden på bassängen – ska den största bassängen som byggs vara en 25 meters bassäng eller en 50 meters bassäng? Nämnden beslutade att frågan kommer att överlåtas till och diskuteras i budgetberedningen i november. Sedan ska det upp för beslut i kommunfullmäktige.

– Alla förstår att det inte finns obegränsade resurser, och vi är medvetna om våra ekonomiska begränsningar. Budgetberedningen har en detaljerad överblick över vår budget och de planerade investeringarna. De kommer att analysera alla faktorer och fatta ett klokt beslut som balanserar våra mål, behov och resurser på ett ansvarsfullt sätt, säger Rebecka Kristensson (S).

Kontakta gärna

Rebecka Kristensson (S) ordförande i kultur-, fritids- och tekniknämnden
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.