Skip to main content

Två inriktningsbeslut om Klitterbadets framtid – placering och bassängstorlek i fokus

11 september 2023

Inför höstens budgetberedning ska kultur-, fritids- och tekniknämnden fatta ett inriktningsbeslut om ny badanläggning. Nämnden ska fatta beslut om var den nya badanläggningen ska placeras och om den stora simbassängen ska vara 25 meter eller 50 meter. Sedan ska beslutet tas upp till behandling i kommunfullmäktige, där det kommer att avgöras.

Falkenbergs kommun står inför en viktig beslutspunkt när det gäller framtiden för vår badanläggning. Efter omfattande förstudier och en noggrann utvärdering av befintliga Klitterbadet har det blivit tydligt att en renovering inte längre är en hållbar lösning. I stället är
förslaget att bygga en ny och modern badanläggning som kan möta kommunens behov idag och i framtiden, men framför allt behöver vi en ny badanläggning som är avsedd att bli en plats där simundervisning och simkunnighet står i centrum – för att uppnå kunskapskraven för simkunnighet hos barn och unga. 

– Klitterbadet har varit en viktig plats för rekreation och motion i Falkenbergs kommun i årtionden. Tyvärr har tiden inte gått obemärkt förbi, och badanläggningen är i stort behov av omfattande renovering. Efter att ha utvärderat möjligheterna och kostnaderna för renovering är det tydligt att en ny badanläggning är den bästa lösningen. Vi presenterar det förslag som är mest ekonomiskt fördelaktigt och hållbart och lägger fram detta beslutsförslag för politikerna att ta ställning till, säger Maria Sjödahl, förvaltningschef, kultur-, fritids- och teknikförvaltningen.

Placering och bassängstorlek viktiga vägval

I den förankringsprocess som hittills gjorts har två vägval visat sig vara mest betydande, nämligen anläggningens placering och bassängytans maxlängd. Därför är de olika inriktningarna som jämförts:

1a) Bygga på befintlig plats, maxlängd 25 meter  
1b) Bygga på befintlig plats, maxlängd 50 meter  
2a) Bygga arenaområdet, maxlängd 25 meter  
2b) Bygga på arenaområdet, maxlängd 50 meter  
3) Renovera nuvarande Klitterbad  

Renovering kontra nybyggnation – fördelar och nackdelar 

I utredningen framgår det tydligt att det endast finns fördelar än nackdelar med att bygga en ny badanläggning. En ny badanläggning kommer att ge möjlighet till en mer kostnadseffektiv och energieffektiv drift, samtidigt som den kan anpassas för att möta kraven på långvarig hållbarhet och låga driftkostnader. Dessutom kommer en ny anläggning att kunna byggas med optimal användning av utrymmet för att minimera kostnaderna.

–  Vi har gjort bedömning att renoveringskostnaderna för Klitterbadet skulle vara minst lika höga för att bygga en helt ny anläggning. Detta på grund av att många av byggnadsdelarna är i så dåligt skick att de måste bytas ut för att garantera säkerhet och funktionalitet. Därför är vårt förslag att satsa på en ny badanläggning med långvarig hållbarhet och låga driftkostnader som samtidigt möter upp invånarnas behov, säger Maria Sjödahl.

Vid en renovering av nuvarande Klitterbadet konstaterar utredningen att fastigheten inte kommer att klara av att leva upp till klimatanpassningsplanen med sin havsnära placering och risken för översvämning. Vid renovering skulle man därför behöva höja anläggningen med 3,5 meter.  

Motionsbassäng 25 meter alternativt 50 meter

Ett vägval som varit viktigt i förankringsprocessen har varit längden på bassängen. 
–  Vi förespråkar att den största bassängen som byggs är en 25 meters bassäng i stället för en 50 meters bassäng. Anledningen till detta är att vi i anläggningen vill skapa flera ändamålsenliga bassänger, vilket gör det möjligt att samtidigt tillgodose olika behov som simundervisning, lek och motion. Simundervisningen blir säkrare när det finns flera mindre bassänger inom anläggningen, vilket skapar en känsla av trygghet, säger Maria Sjödal.

Beslut om inriktning tas i september  

Kultur-, fritids- och tekniknämnden tar beslut om var den nya badanläggningen ska placeras och om den stora simbassängen ska vara 25 meter eller 50 meter på nämndsmötet som äger rum den 21 september.

Vid beslut om att bygga en ny badanläggning med 25 metersbassäng kommer kostnaden hamna på cirka 400 miljoner kronor, vid beslut om ny badanläggning med 50 metersbassäng ökar investeringskostnaden med ytterligare 51–57 miljoner kronor.  

 

För mer information, vänligen kontakta


Maria Sjödahl, förvaltningschef, kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.