Skip to main content

Ansökan, placering och avgifter för fritidshem

Du kan ansöka om plats i fritidshem för ditt barn om du arbetar eller studerar. Om du inte arbetar eller studerar kan du ansöka om Fritids Plus och lovdagsomsorg. För plats i fritidshem, Fritids Plus och lovdagsomsorg betalar du en avgift. 

Fritidshemmet är ett komplement till skolan. Barn som går i grundskolan kan få en plats på fritids fram till och med vårterminen de fyller 13 år. Fritids finns på alla kommunala skolor i kommunen. Det finns ett dagligt och nära samarbete mellan fritids och skola.

Ansökan till fritidshem

Du kan ansöka om fritdshemsplats och hantera det mesta som handlar om ditt barns placering på fritids via vår digitala tjänst. När ditt barn fått plats på fritids skickas placeringsbeslut till din folkbokföringsadress, med bland annat information om hur du loggar in.

Ändra kontaktuppgifter, inkomstuppgifter eller säga upp plats

Du behöver inloggningsuppgifter till vår digitala tjänst för att kunna göra ändringar i nuvarande placering. I tjänsten kan du göra följande:

  • ändra inkomstuppgifter
  • ändra kontaktuppgifter
  • säga upp plats (60 dagars uppsägningstid)
  • beräkna avgift

Avgifter för fritidshem

Avgiften för ditt barns plats på fritids beräknas utifrån hushållets inkomster. Om hushållets inkomster är mindre än 56 250 kr brutto per månad beräknas avgiften procentuellt av inkomsten beroende på antal barn. För hushåll som tjänar mer än 56 250 kr brutto per månad betalas den högsta taxan, maxtaxa.

Du kan välja att ha ett abonnemang på 12-månader eller att köpa fritids på loven.

Avgifterna nedan gäller från och med 1 januari 2024.

Barn

Procent av lön

Inkomst under 56 250 kr/månad

1

2%

2

1%

3

1%

4

-

Inkomst 56 250 kr/mån eller mer

1

1125 kr

2

563 kr

3

563 kr

4

-

​Fritids Plus

I Falkenbergs kommun finns möjlighet att få Fritids Plus. Fritids Plus innebär att alla barn mellan sex och nio år erbjuds plats på fritids efter skoldagen och fram till klockan 15. Alla barn har rätt till Fritids Plus till och med vårterminen det år de ska fylla tio år.

Fritids Plus gäller endast under ett läsår i taget och inte under studiedagar eller lov. Detta innebär att alla barns Fritids Plus-placeringar avslutas läsårets sista dag. Därför måste du göra en ny ansökan för kommande läsår. Du kan säga upp platsen tidigare för ditt barn om du vill det.

Lovdagsomsorg

För vårdnadshavare som inte har en 12-månaders plats på fritids, på grund av exempelvis arbetslöshet under läsåret, finns möjlighet att köpa plats på fritidshemmet på loven om behov av fritidshemsplats uppstår. Det är samma principer som gäller för att bli beviljad omsorg under loven som under ordinarie läsår. Önskas omsorg på loven betalar vårdnadshavare för hela perioden.

Kostnad lovdagsomsorg

Tiden 1 september – 28 februari

1125 kr*

Tiden 1 mars – 31 augusti

1125 kr*

*Syskonrabatt utgår ej

Fakturaärenden och lovdagsomsorg för fritids

Anmälan om autogiro, delad faktura eller ansökan om lovdagsomsorg gör du genom följande blanketter: