Skip to main content

Tyck till om parkering och p-skiva i Falkenbergs centrum

02 februari 2023

Vi vill veta vad du tycker om parkering med p-skiva i Falkenbergs centrum. Därför genomför vi en enkätundersökning just nu. Lämna dina synpunkter senast den 16 februari. Enkäten tar cirka två minuter att svara på.

Dina svar kommer hjälpa oss i vårt fortsatta arbete med parkering och p-skiva i Falkenbergs centrum. 

Tack för att du tycker till!