Skip to main content

Tack för att du tyckte till om kommunens frilufts- och badanläggningar

Har du fyllt i en enkät om kommunens frilufts- och badanläggningar? I så fall vill vi tacka dig. Du har nämligen hjälpt oss att få bättre koll på hur vi kan förbättra och utveckla våra verksamheter.

I höstas hade vi ute två enkäter, en om vår badversamhet och en om våra friluftsanläggningar. Sammanlagt fick vi in 324 svar, främst från invånare men även från besökare.

De flesta är nöjda eller mycket nöjda med kommunens friluftsanläggningar

Den första enkäten handlade om trygghet, upplevelse och tillgänglighet vid våra friluftsanläggningar, till exempel motionsspår, utegym och lekplatser. Vi fick in 181 svar och de flesta handlade om motionsspåren. Resultatet visar att man i det stora hela är nöjd eller mycket nöjd med tryggheten (72 procent) och tillgängligheten (73 procent), men inte lika nöjd med upplevelsen (50 procent).

Belysning, vegetation och parkering är viktigt

Det som framkom var att belysningen är det som starkast påverkar känslan av trygghet. Upplevelsen påverkas främst av hur vi sköter vegetationen och underhåller mark och utrustning. Tillgängligheten handlar främst om att ha tillgång till parkering vid anläggningen samt att vägar, stigar och spänger är i bra skick.

Detta har vi gjort hitintills

För att öka tryggheten har vi gått igenom motionsspårens belysning och successivt bytt ut lamporna till LED (vi byter ut det sista i januari-februari 2022). Vi har även röjt vid delar av motionsspåren för att förbättra sikten och därmed öka känslan av trygghet.

De flesta är nöjda med kommunens badanläggningar

Den andra enkäten handlade om bemötande, aktivitetsutbud och öppettider på våra badanläggningar. Vi fick in 143 svar, de flesta från frekventa besökare på Klitterbadet. Resultatet visar att majoriteten är nöjda eller mycket nöjda med badverksamheten (61 procent). Mest nöjd är man med bemötandet (79 procent) och minst nöjd är man med aktivitetsutbudet (48 procent). Runt hälften är nöjda med öppettiderna (56 procent).

Coronapandemin har påverkat tillgängligheten till baden, vilket är synligt i enkäten, men många synpunkter handlar om Klitterbadets skick och öppettider.

Kommunen har planer på att bygga ett nytt Klitterbadet och resultaten är en fingervisning på vilka behov och önskemål de flesta har om den nya anläggningen.