Skip to main content

Sök socialnämndens föreningsbidrag för 2025

14 juni 2024

Nu är det dags för föreningar som kompletterar socialnämndens område att söka föreningsbidrag för 2025. Sista ansökningsdag är 31 augusti. I december fattar socialnämnden beslut om hur potten ska fördelas.

Socialnämnden har en årlig pott som de fördelar mellan föreningar som kompletterar den verksamhet som socialnämnden bedriver, eller som på annat sätt bedöms göra nytta inom socialnämndens verksamhetsområde. Det kan bland annat handla om arbete mot våld i nära relationer eller sysselsättning för personer med någon funktionsnedsättning.

På kommunens webbplats hittar du mer information om vilka handlingar du ska bifoga din ansökan. Där kan du även läsa om vilka krav som ställs på de föreningar som söker föreningsbidrag.

Gå till sidan Föreningsbidrag för mer information.