Skip to main content

Föreningsbidrag

Varje år delar socialnämnden ut bidrag till föreningar som har en social inriktning och som kompletterar nämndens verksamheter. Det kan bland annat handla om arbete mot våld i nära relationer eller sysselsättning för personer med någon funktionsnedsättning. Sista ansökningsdag är 31 augusti.

Socialnämnden har en årlig pott som de fördelar mellan föreningar som kompletterar den verksamhet som socialnämnden bedriver, eller som på annat sätt bedöms göra nytta inom socialnämndens verksamhetsområde.

Social problematik eller funktionsnedsättning

Bidraget riktar sig till föreningar som vänder sig till personer med en omfattande social problematik eller som har en funktionsnedsättning som begränsar personens möjlighet att delta i sociala aktiviteter.

Dokumentet Riktlinjer för föreningsbidrag som du hittar här nedan tydliggör vilka handlingar som ska bifogas ansökan, samt vilka krav som ställs på de föreningar som söker föreningsbidrag.

Kontakt

Kvalitetsstrateg

Mats Petersson
072-143 85 82
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Verksamhetsutvecklare

Jennie Vallin
072-141 72 81
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.