Skip to main content

Snart startar en ny daglig verksamhet på Mötesplats Mölle

20 september 2023

Den 16 oktober kliver en ny grupp av medarbetare in på Mötesplats Mölle – då startar nämligen en ny daglig verksamhet som kommer att ta över driften av caféet på mötesplatsen.

Den 16 oktober kommer Falkenbergs kommun att starta upp en ny daglig verksamhet på Mötesplats Mölle. Ett par personer från daglig verksamhet kommer då att börja arbeta i caféet, och med hjälp av en stödassistent stå för den dagliga driften av caféet med allt vad det innebär. Arbetsuppgifterna kommer till exempel vara att baka, servera och stå i kassan. Deltagarna i daglig verksamhet kommer även att kunna hjälpa till att ordna en del aktiviteter på mötesplatsen.

Caféet kommer att ha öppet 9-16 på vardagar och 12-16 på helger.

Efterfrågat med samhällsintegrerad daglig verksamhet

Daglig verksamhet är till för personer med olika slags funktionsnedsättningar. Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning och även att ge möjlighet att prova på arbetslivet genom praktik på företag, vilket i sin tur kan leda till anställning om intresse och förmåga finns.

– Alla invånare i Falkenberg har rätt till delaktighet i samhället och möjlighet till en meningsfull sysselsättning, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. En daglig verksamhet på Mölles café är något som efterfrågats under många år. Det är fantastiskt roligt att vi äntligen kan starta upp det här, säger socialnämndens ordförande Andreas Engebrethsen.

Andreas Svensson är områdeschef för funktionsstöd inom Falkenbergs kommun, och han bekräftar att det från både brukare, anhöriga och medarbetare inom funktionsstöd har framförts behov av en daglig verksamhet som är mer samhällsintegrerad och där deltagarna får utföra arbetsuppgifter som är mer likvärdiga ett vanligt yrke.

– Vi har fantastiska dagliga verksamheter i Falkenberg, men vi har också en målgrupp av deltagare som inte känner att arbetsuppgifterna inom de dagliga verksamheterna är tillräckligt stimulerande. Samtidigt ser vi att det är ett ganska stort steg för dem att gå ut direkt på praktik hos ett externt företag. Den dagliga verksamhet vi nu ska starta på Mötesplats Mölle kan förhoppningsvis bli en plats där deltagarna kan träna på färdigheter och sociala kontakter på en arbetsplats där det finns stöttning av personal, för att därefter kanske klara av att gå ut på en företagspraktik. Tanken är också att deltagarna ska kunna kombinera arbete i våra egna verksamheter likt denna med en praktik på ett externt företag, säger Andreas Svensson.

Personalen på Mölle fortsätter hålla i aktiviteter och lunchservering

Caféet på Mölle har tidigare drivits av frivilliga personer tillsammans med mötesplatsens personal. Att daglig verksamhet nu tar över caféet innebär att driften blir mer långsiktigt organiserad.

Det innebär också att mötesplatsens personal kommer att kunna ägna mer tid åt sina ordinarie uppgifter så som att ordna aktiviteter för besökarna, hålla i lunchserveringen och samordna kontakten med de frivilliga som också vill verka på mötesplatsen – men även ge personalen mer tid till att utveckla mötesplatsen på nya sätt.

– Vi kommer sträva efter att ha en tät samverkan mellan alla som kommer arbeta och verka på Mötesplats Mölle, och mötesplatsens syfte att motverka ofrivillig ensamhet för seniorer kvarstår. Seniorerna kommer såklart att få träffa en del nya personer när daglig verksamhet startar upp, men vi hoppas att alla ska ge de nya medarbetarna ett varmt välkomnande, avslutar Andreas Svensson.

Vill du eller en närstående ansöka om en plats på daglig verksamhet?

För att ansöka om daglig verksamhet ska du kontakta en av våra socialsekreterare genom att ringa eller skriva. Du kan också ansöka via vår e-tjänst. Du hittar e-tjänsten och mer information om hur du gör för att ansöka här: Personer med funktionsnedsättning.