Skip to main content

Smitta på ytterligare två boenden

De särskilda boendena Berguven och Boken har nu också fått in covid-19 i sina verksamheter.

Det är en vårdtagare på varje boende som konstaterats smittade. Båda har milda symtom. Smittspårning är inledd och de två boendena har vidtagit smittskyddsåtgärder. Berörda anhöriga är informerade.