Skip to main content

Sänkt bygglovsavgift ska få fler att installera solceller

21 november 2022

Det ska bli billigare att söka bygglov för solceller och solfångare i Falkenbergs kommun. Bygglovsnämnden har beslutat om en ny, sänkt avgift för bygglovsansökningar för solcellspaneler och solfångare. Den nya avgiften gäller från och med januari nästa år och blir en av de lägsta i Halland.

Falkenbergs kommun har som övergripande mål att vara ett föredöme inom hållbarhet. För att nå målet har bygglovsnämnden beslutat om en ny särskild avgift för bygglovsansökningar för installation av solcellspaneler och solfångare på befintliga byggnader.

– Det är många som söker bygglov för solceller och därför är det bra att vi tar bort eventuella hinder för husägare att ställa om till grön hållbar elproduktion, säger Yvonne Nilsson, ordförande i bygglovsnämnden.

Ett steg i omställningen till grön energi

Motiveringen till den sänkta avgiften är att fler ska installera solceller och gäller för samtliga ansökningar om bygglov för solcellsanläggningar.  

– Det här är ett steg i omställningen till grön energi. Vi hoppas på att det kan öka incitamenten att söka bygglov för sin anläggning, säger Johan Cronqvist, Samhällsplaneringschef i Falkenbergs kommun.

Från och med januari 2023 kommer den nya avgiften att vara 630 kronor istället för 2 749 kronor. Kungörelsen på 315 kronor tas också bort helt. Det innebär att Falkenberg blir en av de billigaste kommunerna i Halland att söka bygglov i när det kommer till solceller. 

Regler för bygglov av solceller

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar i vilka fall bygglov för installation av solceller krävs. Generellt gäller att installation av solcellspaneler och solfångare är en bygglovsbefriad åtgärd. Utökad bygglovsplikt gäller dock för byggnader och inom områden som är särskilt värdefulla från kulturhistoriskt, miljömässigt eller ur konstnärlig synpunkt.

Här kan du få mer information om regler för solceller och solfångare:

Takfönster, solceller och solfångare (falkenberg.se)