Skip to main content

Så ser Falkenbergs kommuns budgetförutsättningar ut för 2025–2027

16 Maj 2024

Nu är Falkenbergs kommuns budgetförutsättningar för perioden 2025–2027 presenterade för kommunstyrelsen. Dokumentet innehåller uppdaterade grundförutsättningar med utgångspunkt från beslutad budget 2024 som antogs av kommunfullmäktige i november förra året.

– Förutsättningarna ser relativt bättre ut, jämfört med föregående år, och vi klarar våra åtaganden fram till 2027. Vi har ännu inte fått in nämndernas nya behov och politiska satsningar vilket påbörjas till hösten, säger Jörgen Hansson, ekonomichef i Falkenbergs kommun.

 Budgetförutsättningar för 2025–2027 är ett uppdrag som politiken har gett till förvaltningen att ta fram under våren. Det är ett underlag som ska fungera som ett stöd för framtida politiska beslut och prioriteringar.

Jörgen Hansson, ekonomichef i Falkenbergs kommun.

Utökad dialog- och budgetprocess nytt för i år

Nytt för årets budgetprocess är att det varit mer dialog med bolagen och en ”bolagsdag” har arrangerats tillsammans med kommunen. Under denna dag delar bolagen med sig av sitt nuläge och framtida utmaningar eller behov.

– Tillväxt kräver framförhållning, kommunikation och koordinering inom kommunkoncernen och med inblandade aktörer för att kunna möta utvecklingen effektivt och ändamålsenligt, säger Jörgen Hansson.

Framtida investeringar

Investeringarna under de kommande åren är planerade att omfatta infrastruktur och sociala tjänster för att möta behoven hos en växande och åldrande befolkning. I grunden finns en offensiv beslutad investeringsplan som utgörs av både reinvesteringar och nyinvesteringar som till exempel det särskilda boendet Trädgården och den nya grundskolan Tröingeskolan. Även det framtida badhuset ingår i investeringsplanen som sträcker sig till 2029.

De slutliga budgetbesluten för 2025–2027 kommer att tas i kommunfullmäktige i november. Nämndernas underlag till budgetberedningen lämnas in den 30 augusti. Därefter påbörjas höstens budgetarbete.

Vad betyder budgetförutsättningar?

Budgetförutsättningarna för 2025 och framåt är avsedda att ge en översikt över den ekonomiska situationen som stöd för det kommande budgetarbetet. De baseras på den budget som politikerna beslutade för 2024, uppdaterad med nya prognoser för skatteintäkter, statsbidrag och befolkningsprognoser samt andra viktiga ekonomiska faktorer såsom löneökningar, inflation och räntenivåer. Syftet är att ge politikerna en klar bild av vilket ekonomiskt spelrum som finns för att uppnå deras mål.

Ladda ner: pdf Budgetförutsättningar för 2025-2027 (362 KB)

Här kan du läsa mer om hur en kommunbudget funkar.