Skip to main content

Så arbetar Falkenbergs kommun med valsedlar

Falkenbergs kommun har fem lokaler för förtidsröstning. På dessa röstmottagningsställen ska det alltid finnas valsedlar. Det kan hända att namnvalsedlar tar slut på förtidsröstningsmottagningen, vilket bland annat har uppmärksammats av media. Även Valmyndigheten har fått in rapporter om att det saknats valsedlar i andra delar av landet.

– Vi har fått information om att det saknats valsedlar för några av partierna på den mobila förtidsröstningslokalen. Om det saknas namnvalsedlar kan väljaren använda en partivalsedel eller en blank valsedel och skriva det parti och den kandidat man vill rösta på, säger Maj-Lis Wolfhagen, valnämndens ordförande i Falkenbergs kommun.

– Om väljaren vill ha vägledning i hur man gör går det att ta stöd av våra röstmottagare som har tystnadsplikt. Väljare som upptäcker att det saknas valsedlar uppmanas att meddela röstmottagaren som då kan fylla på eller kontakta det parti som berörs om det gäller namnvalsedlar.

När det gäller den mobila förtidsröstningslokalen finns det begränsningar som gör att man av utrymmesskäl inte kan ha lika många valsedlar som vid andra röstmottagningar.

Partierna ansvarar för att leverera namnvalsedlar

Det finns olika typer av valsedlar: partivalsedlar, namnvalsedlar med förtryckta namn och blanka valsedlar. De partier som vill använda namnvalsedlar med förtryckta personnamn är själva ansvariga för att leverera valsedlarna till röstmottagarna som sedan ansvarar för utläggningen.

– Nytt för detta val är att röstmottagarna tagit över ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i val- och förtidsröstningslokalerna. Tidigare har partierna själva ansvarat för både leverans och utläggningen av namnvalsedlar. Det är fortfarande så att partierna ansvarar för att leverera just namnvalsedlar till röstmottagningsstället eller till en på förhand anvisad plats, som till exempel Argus när det gäller vår mobila förtidsröstningslokal, säger Johan Ahlberg.

Valmyndigheten om saknade valsedlar

På Valmyndighetens webbplats beskriver Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, varför valsedlar kan saknas och hur en väljare ska göra om namnvalsedlarna är slut.

– När det är val i Sverige trycks och distribueras en stor mängd valsedlar. Hittills rör det sig om över 704 miljoner tryckta valsedlar i årets val. Vi får nu in en del rapporter om att valsedlar saknas i förtidsröstningslokaler. Rapporterna är få i förhållande till den stora mängden lokaler. Att valsedlar saknas kan bero på flera saker, till exempel att ett parti inte levererat sina namnvalsedlar till lokalen. Om det skulle saknas valsedlar för det parti man vill rösta på går det lika bra att ta en blank valsedel och själv skriva namn på parti och eventuell kandidat, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Påminna om rutiner

En av arbetsuppgifterna för röstmottagarna är att se till att det alltid finns valsedlar på plats.

– För att minimera risken för att namnvalsedlar saknas igen, kommer vi att påminna valförrättare om att kontrollera valsedlarna regelbundet och påminna partier om att de har möjlighet att ha namnvalsedlar på plats, och var de ska lämna nya för att vi ska kunna fylla på, säger Johan Ahlberg.

Det är lika viktigt att väljare som upplever att röstningen inte genomförs på rätt sätt påpekar detta för röstmottagarna i första hand och i andra hand valnämnden i Falkenbergs kommun.

Här kan du läsa mer om valsedlar vid röstmottagning:
Valsedlar vid röstmottagning | Valmyndighetenlänk till annan webbplats