Skip to main content

Rondellen i Tröingedal är öppen för trafik, men det återstår fortfarande en del asfalteringsarbete

14 Maj 2024
 • Nygjord rondell som är öppen för trafik

  Rondellen vid korsningen Lasarettsvägen – Hällinge ringväg är öppen för trafik men det kvarstår en del asfalteringsarbete innan allt är helt färdigställt. Allt beräknas vara klart i slutet av juni 2024. Foto: Jesper Shabani/Falkenbergs kommun.

 • Nygjord rondell som är öppen för trafik

  Vi närmar oss slutet av asfalteringsarbetet för rondellen vid korsningen Lasarettsvägen – Hällinge ringväg och har redan öppnat upp den.

  Arbetet med att färdigställa rondellen går framåt och vi har redan börjat öppna upp den för trafik, så nu är båda rondellerna öppna. Även om vi har öppnat den för trafik, återstår viss asfaltering vid rondellerna. Allt beräknas vara klart i slutet av juni 2024.

  Vi breddar gång- och cykelvägen under väg 767

  Vi har påbörjat arbetet med att riva gång- och cykelvägen som är på den ena sidan och kommer påbörja arbetet med att bredda gång- och cykelvägen på den andra sidan längs Lasarettsvägen, som går under tunneln under väg 767. Arbetet beräknas pågå fram till slutet av juni 2024. Vi gör detta för att öka säkerheten för barnen som ska till Tröingeskolan, så de kan ta sig till skolan på ett tryggt sätt.

  Tunnel under väg 767