Skip to main content

Rian designmuseum får statligt bidrag

Nu ökar Rian designmuseums möjligheter att starta nyskapande projekt inom utställningar, och pedagogik.

I hård konkurrens har museet valts ut att ingå i kultursamverkansmodellen, vilket innebär att Statens kulturråd kommer ge ett årligt stöd till museet som betalas ut via Region Halland. Regionen ökar samtidigt också sitt eget årliga anslag till designverksamheten i Falkenberg. Från och med i år är det statliga bidraget 375 000 kr och Region Halland höjer sitt anslag till museet med 140 000 kr till 900 000 kr per år.

"Kvitto på att det vi gör på museet ger eko"

Rian designmuseum har under perioden 2018-2021 genomfört ett regionalt utvecklingsprojekt med finansiering från Statens kulturråd om sammanlagt 1,3 miljoner kronor. Satsningar inom projektet har bland annat varit Smyckoteket, som är en utlåningsverksamhet för samtida smyckekonst, och en serie av utställningar med kvinnliga formgivare. Rian har också arbetat för att skapa nya möten mellan design, konst och kulturhistoria.

– Att Rians designverksamhet nu efter det avslutade utvecklingsprojektet får löpande stöd från staten är fantastiskt roligt och ett kvitto på att det vi gör på museet ger eko inte bara lokalt utan också regionalt och nationellt”, säger Rians museichef Love Jönsson.

– Det här skapar en större stabilitet i museets ekonomi och ger oss möjlighet att utöka vår verksamhet ännu mer.

Fin utveckling

Georgia Ferris, ordförande för Kultur-, fritids- och tekniknämnden i Falkenbergs kommun, säger:

– Rian har inte bara höjt nivån på sin egen verksamhet under de senaste åren, utan också höjt ribban för designmuseer generellt genom sina satsningar på kvinnliga formgivare och genom Smyckoteket. Under museets hela utvecklingsprocess har kommunen haft ett fruktbart samarbete med Region Halland.