Skip to main content

Oppositionens budgetförslag presenterade

31 oktober 2023

På kommunstyrelsens möte den 31 oktober presenterade oppositionen sina budgetförslag. Centerpartiet och Moderaterna hade ett gemensamt förslag och Sverigedemokraterna ett. 

På mötet fattades beslut att förslagen, tillsammans med förslaget från Framtid Falkenberg och Vänsterpartiet, ska vidare för beslut om budget för 2024-2026 i kommunfullmäktige den 14 november.

Framtid Falkenberg och Vänsterpartiets budgetförslag

Framtid Falkenberg (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) och Vänsterpartiet presenterade sin budget första gången på kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober. I sitt budgetförslag fortsätter satsningar på kärnverksamheterna och för trygghet.

Budgetförslag för 2024-2026 presenterat

Moderaterna och Centerpartiets budgetförslag

Moderaterna och Centerpartiet presenterar en gemensam budget för 2024–2026.

– Det är en budget med stor fokus på en god ekonomisk hushållning, trygghet och tillsammansskap. Vårt budgetförslag är ekonomiskt ansvarstagande. Det är en orolig tid och då tycker vi att det är viktigt att vi når våra ekonomiska mål. Vi har prioriterat våra kärnverksamheter och fler varma händer i skolan och omsorgen, säger Sandra Johansson (M), oppositionsråd.

Budgetförslaget i korthet:

 • Kraftsamling för att stärka tillsammansskapet bland våra barn och unga genom omfattande satsning på kamratskap och antimobbing.
 • Utökad satsning på kulturskolan.
 • Fler fältassistenter från 2024.
 • Säkrare bilar till hemtjänsten.
 • Laddstolpar på befintliga parkeringar.
 • Breddning av Marstensvägen.
 • Herting kraftverk får en dammanläggning.
 • Satsning på välfärdsteknik för att möta kompetensutmaningen.
 • Ökad satsning på lekplatser utanför centralorten.
 • Långsiktig satsning på fler förskolelärare.
 • Ny förskola i Okome.
 • Pilotförsök med frukost i skolan.
 • En ny simhall med 50-metersbassäng som blir klar under planperioden p fem år.
 • Ökad satsning på mötesplatser över generationsgränser.
 • En satsning på Destination Falkenberg AB får en ökad budget från 10 till 12 miljoner kronor.

Sverigedemokraternas budgetförslag

Sverigedemokraterna har, på grund av att kommunens ekonomiska läge, valt att omprioritera snarare än att göra några större reformer i sitt budgetförslag.

– Vi göra flera satsningar på trygghet, men vill också satsa på maten för våra äldre. De som kämpat och slitit hela sitt liv för att bygga upp välfärden är också de som ska få störst hjälp av den. Måltiderna ska kunna vara dagens höjdpunkt. Man ska få möjligheten att träffa en annan människa och samtidigt få ett mål varm nylagad mat, säger Roger Valestam, gruppledare för Sverigedemokraterna.

Budgetförslaget i korthet:

 • Anställa tre trygghetsvärdar som skall kunna patrullera i områden som upplevs otrygga.
 • Tillsätta ytterligare en heltidstjänst för SSPF, alltså samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid.
 • Utöka kameraövervakningen i kommunen.
 • Inventera kommunens skyddsrum för att se att de är korrekt uppmärkta och håller rätt standard.
 • Öka kvaliteten på maten för våra äldre genom att personer som har bistånd för måltid genom hemtjänsten ska få varm i stället för kyld mat.
 • Öka friskvårdsbidraget för kommunanställda.
 • Kontakta länsstyrelsen för att få möjlighet att riva fastigheten i kvarteret Måsen i stället för att renovera den.
 • Kommunen ska tillsammans med Trafikverket utreda förutsättningarna för ytterligare en in/utfart till centralortens centrala och norra delar.
 • Utreda möjligheten att skapa en tvåfilig utfart i korsningen väg 746 och väg 767 för att underlätta trafiken från Tånga handelsplats.

Vad händer nu? 

Budgetförslagen och kommer att tas upp i kommunfullmäktige 14 november då det också kommer att fattas beslut. I december kommer nämnderna att besluta om sina respektive budgetar. Budgeten börjar gälla 1 januari 2024. 

Vad är en budget? 

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. Den talar om hur mycket pengar verksamheterna får kosta och vilka intäkter som finns. Den innehåller också mål för kommunens verksamheter.