Skip to main content

Besök inga äldre närstående om du har symtom

13 december 2022

Med anledning av en ökad smittspridning av covid-19 i samhället vill vi påminna om vikten av att fortsätta stanna hemma om du har minsta symtom. De äldre i samhället är även denna gång en extra utsatt grupp som riskerar att bli allvarligt sjuka.

Under en presskonferens i slutet av förra veckan informerade regeringen, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen om att man nu ser en ökning av antalet fall av covid-19 i samhället. Utöver covid-19 så ökar även spridningen av RS-virus och årets säsongsinfluensa.

Påverkan på hälso- och sjukvården

Ökningen av covid-19 syns särskilt på särskilda boenden för äldre och bland personer som har hemtjänst. Även antalet personer i behov av sjukhusvård har ökat. Med anledning av det vill vi nu påminna om vikten av att inte besöka en äldre närstående om du har minsta symtom.  

– Vi har haft en topp av covid-19 vid den här tiden de senaste åren så utvecklingen är inte oväntad. Men det är ändå allvarligt och vi kommer fortsätta göra vad vi kan för att minska smittspridningen inom våra verksamheter, säger Anja Sönnerstedt, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

– Vi ber även i år anhöriga att vara särskilt noggranna med att inte besöka sina äldre närstående om de har några symtom, även lindriga. Vi behöver alla vara extra försiktiga nu så att vi tillsammans kan skydda de äldre.