Skip to main content

Ny visselblåsarkanal för anställda i Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun har infört en tjänst för visselblåsare. Via den nya visselblåsarkanalen kan anställda i Falkenbergs kommun och andra som omfattas av den nya lagen anonymt och säkert anmäla misstänkta oegentligheter eller missförhållanden.

Alla offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda ska från och med den 17 juli i år ha en visselblåsarkanal. Denna regleras i den nya visselblåsarlagen som ger personer med en arbetsrelation till en organisation eller ett företag skydd vid visselblåsning.

– Nu kan alla som är anställda på Falkenbergs kommun, Falkenbergs Bostads AB eller Vatten och Miljö i Väst AB anmäla missförhållanden eller oegentligheter på ett säkert sätt om man upplever att det inte är möjligt att hantera öppet inom verksamheterna, säger Anna Hedman, kommunjurist på Falkenbergs kommun.

För de som är anställda på Falkenbergs Energi AB eller Destination Falkenberg AB finns det externa kanaler som har till ansvar att ta emot visselblåsningar från verksamhetsutövare som har färre än 50 anställda.

Skillnad på klagomål och missförhållanden

Visselblåsarkanalen är inte avsedd för allmänna klagomål eller synpunkter. Den ska heller inte användas om det endast rör personers egna arbets- eller anställningsförhållanden. För den typen av ärenden finns det andra rutiner.

– Ett missförhållande kan till exempel vara en brottslig handling, misstanke om mutor, jäv eller diskriminering. Om det skulle förekomma inom vår organisation så är det viktigt för oss att få kännedom om det på ett sätt som samtidigt skyddar den som anmäler.

Anmälan är gjord – vad händer sen?

Efter att en anmälan är gjord går uppgifterna direkt till en oberoende part som bedömer om uppgifterna i anmälan omfattas av visselblåsarlagen och lämnar rekommendationer om åtgärder. Om anmälan inte omfattas av lagen lämnas ärendet till rätt forum, till exempel synpunkter och klagomål.

Anmälningar är offentliga handlingar

Alla anmälningar som kommer in är allmänna handlingar och de kan vara offentliga eller omfattas av sekretess. Allmänna handlingar som är offentliga är kommunen skyldiga att lämna ut om någon begär det. För anmälningar som omfattas av visselblåsarlagen gäller särskilda bestämmelser om sekretess.

Läs mer om visselblåsarkanalen här:
Visselblåsarkanal – anmäl ett missförhållande - Falkenbergs kommunlänk till annan webbplats