Skip to main content

Ny VD för kommunala bolaget Vivab

16 november 2023
Henrik Petzäll framför en lamellgardin. Han ler.

Henrik Petzäll blir ny VD för Vivab från och med januari 2024. Han drivs av samhällsutveckling och kommer sätta hållbarhetsfrågorna högt upp på agendan.

Henrik har ägnat hela sitt arbetsliv åt samhällsutveckling i någon form. Han ser flera utmaningar för Vivab. Bolaget ska leverera tjänster inom vatten och avfall och samtidigt vara med och bygga det cirkulära samhället.

– Vi har en utmaning i att förse alla med dricksvatten i framtiden. Vi behöver både ha en hållbar vattenproduktion och en hållbar konsumtion. Dels handlar det om att bygga ut och förnya vårt ledningsnät men även om att använda vattnet sparsamt och på rätt sätt, säger Henrik Petzäll.

Arbetar i Varbergs kommun

Idag arbetar Henrik som förvaltningschef på Hamn och gata i Varbergs kommun, tidigare har han bland annat arbetat på Trafikkontoret i Göteborg. Han har alltid haft ett starkt intresse för just samhällsutveckling och med sig i bagaget har han bland annat kompetens inom ekonomistyrning, entreprenader och upphandling.

– Jag hoppas kunna bidra med struktur, tydlighet och energi till Vivab. Jag strävar efter att vara en närvarande chef som bygger tillit och skapar arbetsglädje. Medarbetare som trivs är också med och utvecklar verksamheten och vill leverera en god service till våra kunder.

"Hållbarhet del av huvuduppdraget"

Vivabs nya VD tror att alla kan bidra till en hållbar framtid.
– Vi kan inte fortsätta och tro att våra resurser räcker i all oändlighet. Vi behöver tänka och göra på ett annat sätt kring allt vi använder. Återbruk är ett jättebra exempel på att alla kan göra något. För mig är hållbarhet en viktig del i huvuduppdraget.

Vivabs webbplats