Skip to main content

Ny styrning för arkitektur och livsmiljö på gång i Falkenberg

Flygbild på Falkenberg centrum och Ätran och Tullbron. 

10 april 2024

Kommunstyrelsen har beslutat att ett styrdokument för arkitektur ska tas fram. Styrdokumentet syftar till att belysa vikten av arkitektonisk kvalitet och den gestaltade livsmiljön i Falkenberg och ska presenteras i augusti nästa år.

Malin Jarl är stadsarkitekt i Falkenbergs kommun och har fått i uppdrag att ta fram styrdokumentet.

– Nu får vi en unik möjlighet att definiera och stärka vår gemensamma vision för den byggda miljön. Det handlar inte bara om estetik; det handlar om att skapa hållbara och levande miljöer där människor trivs och frodas. Vi vill att Falkenberg ska vara en förebild när det gäller kvalitativ och genomtänkt arkitektur som berikar vår stad och landsbygd, säger hon. 

Ett styrdokument för framtiden

Syftet med styrdokumentet är att säkerställa att framtida byggprojekt och utvecklingsinitiativ i Falkenbergs kommun genomsyras av kvalitet, hållbarhet och estetisk medvetenhet. Det kommer att vara ett verktyg för att vägleda planerare, arkitekter, utvecklare och andra nyckelaktörer i sitt arbete att bidra till Falkenbergs utveckling.

Det nya styrdokumentet kommer att fokusera på att integrera arkitektoniska värden och principer som stärker Falkenbergs identitet och attraktionskraft.

Arbetet med styrdokumentet kommer att pågå under det kommande året med målet att återrapportera till kommunstyrelsen i augusti 2025.