Skip to main content

Ny kraft blir ny hemtjänstutförare i kommunen

25 oktober 2023

Socialnämnden har tagit beslut om att teckna avtal med företaget Ny kraft. Företaget kommer att bedriva hemtjänst i Falkenbergs kommun med start under november månad.

I Falkenbergs kommun arbetar vi utifrån ett så kallat LOV-system. LOV står för lagen om valfrihet. Det innebär att den som beviljas hemtjänst själv väljer vilken utförare som ska utföra insatserna.

Uppfyller kommunens kvalitetskrav

När en ansökan om att få bedriva hemtjänst i kommunen inkommer till socialnämnden, så begär socialförvaltningen in handlingar från företaget. Syftet är säkerställa att företaget lever upp till kommunens kvalitetskrav. Ny kraft uppfyller alla kriterier.

Ska bedriva hemtjänst i fem områden

Vi har elva hemtjänstområden i Falkenbergs kommun. De privata företagen väljer själva i vilka områden de vill bedriva hemtjänst. Ny krafts ansökan omfattar fem områden: Laurentii, Gruebäck, Västra gärdet, Herting och Hjortsberg.