Skip to main content

Nu finns Falkenbergs kommuns omvärldsanalys på webben

03 april 2023

Några bilder från dagen. På en bild syns Per Svensson (S) lyssna på Lars Fröding, kommundirektör. På en annan lyssnar Elisabeth Svensson Agerbjer (C) i sin grupp. Camilla Karlsson, på sista bilden klädd i grönt, är en av dem som tagit fram analysen.

I världen, Sverige och Falkenberg sker förändringar hela tiden – förändringar som påverkar beslut och arbetssätt. För att politiker och tjänstepersoner ska ha samma grund att stå på har vi tagit fram en omvärldsanalys. Nyligen presenterades och diskuterades omvärldsanalysen på ett dialogmöte med chefer och förtroendevalda. 

– Syftet med omvärldsanalysen är att skapa en samlad bild, öka medvetenheten om vad som händer och är på gång i omvärlden och skapa en beredskap på förändringar vi ännu inte riktigt vet vika de är, säger Camilla Karlsson, utvecklingsledare i Falkenbergs kommun, en av dem som arbetat med analysen.

Ett systematiskt arbete

Ett systematiskt arbete med omvärldsanlays ökar den gemensamma förmågan att hantera osäkerheter, oförutsägbarhet och överraskningar. Omvärldsanalysen ska också bidra till insikt och medvetenhet om vad vi behöver göra på kort sikt, medellång och lång sikt för att nå våra gemensamma mål och uppnå en ökad effektivitet i verksamheten. 

Lagarbete precis som i fotboll

När omvärldsanalysen nyligen presenterades för politiker och högre chefer i kommunen på ett dialogmöte inledde Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande, med en fotbollsreferens:

 – Vilket lag som helst kan vinna en match. Men för att vinna serien behöver man förstå matchen, ha bollen, ta spelet dit vi vill. Varje match. Vi kan föra spelet dit, men bara om vi spelar tillsammans. Ibland samlas spelarna i en ring på mittplan inför en viktig match – det är det vi gör i dag. På det här mötet ska vi se möjligheter och utmaningar och hur vi tillsammans kan ta spelet i den riktning vi vill.

Nio trender

De här trenderna var fokus för dagen:

  • Energitillgången utmanar samhällsutvecklingen 
  • Omställning mot ett hållbarare samhälle   
  • Ökande polarisering och misstro ​ 
  • Data – vår tids viktigaste råvara  
  • AI exploderar​ 
  • Osäkerhet och komplexitet i omvärlden ökar ​ 
  • Paradigmskifte inom personal- och kompetensförsörjning​ 
  • Säkerhetsfrågorna får större fokus​ 

Gemensam plattform

En av dem som var ny i sammanhanget var Elisabeth Svensson Agerbjer (C), ledamot i kommunstyrelsen.

 – Det här är ett bra sätt för oss alla att ha en gemensam plattform. Det här är utmaningar vi behöver lösa tillsammans: kommunen, näringslivet, föreningar, invånare. Ingen kan klara det ensam, säger hon.

Lars Fröding, kommundirektör, håller med:

 – När vi har en bra grund kan vi tillsammans stå rustade för att hantera det som händer i framtiden, även det vi ännu inte vet vad det är. Den här omvärldsanalysen blir en bra grund. Den ska vi dela med många, säger han.

För den som är nyfiken på omvärldsanalysen finns den nu på vår webbplats. Omvärldsanalysen bygger dels på trendrapporter och andra analyser, men också på intervjuer med bland annat chefer i Falkenbergs kommun.