Skip to main content

Omvärldsanalys

Det här är vår analys av läget i omvärlden och hur det påverkar oss. Analysen bygger på källor utanför och i vår organisation och är ett verktyg för att hjälpa beslutsfattare i vår kommun. Vi tar fram omvärldsanalysen i början av varje år. 

– Det händer mycket i vår omvärld och det behöver vi ha koll på. Genom att göra den här omvärldsanalysen och låta förtroendevalda och tjänstepersoner prata om den tillsammans bygger vi en gemensam grund i arbetet med att nå kommunens mål, säger Paulina Claesson, utvecklingschef på Falkenbergs kommun.

Vi har lagt omvärldsanalysen här för att den ska kunna vara till nytta för alla i kommunen som behöver få bättre koll på kort, medellång och lång sikt.

Bild: Paulina Claesson, utvecklingschef.