Skip to main content

Med anledning av kriget i Ukraina

Det är länsstyrelserna som har i uppdrag att samordna och följa hur den säkerhetspolitiska situationen eventuellt kan påverka länen.

På Länsstyrelsen Hallands webbplats finns information och länkar kring bland annat stöd vid oro och råd om källkritik.