Skip to main content

Kortare nattpass resulterar i bättre heltidspass under dag och kväll

Nattpassen inom Falkenbergs egenregi kommer att kortas ner från och med den 1 april. De timmar som detta genererar kommer istället att nyttjas till att förlänga dag- och kvällspassen. Det har ledningsgruppen för Falkenbergs egenregi nu beslutat.

I dagsläget är ett nattpass inom Falkenbergs egenregi tio timmar långt. Dag- och kvällspersonalen delar på ett pass på 14 timmar, vilket inte räcker till för en heltidsorganisation. Detta resulterar i att dag- och kvällspersonalen får ta fler resurspass på andra enheter.

Vinst för både natt- och dag- och kvällspersonal

I och med det avtal om kortare nattarbetstidsmått som slutits mellan Kommunal och Sveriges kommuner och regioner, så ser ledningsgruppen nu en möjlighet att balansera ut denna skillnad. Från och med den 1 april så sänks arbetstidsmåttet vid ständig nattjänstgöring från 36 timmar och 20 minuter per vecka till 34 timmar och 20 minuter per vecka.

– Nattpersonalen kommer att bibehålla sin lön samtidigt som de kommer jobba 9,25 timmar per nattpass istället för tio. Dag- och kvällspersonalen kan i sin tur lättare få ihop sitt heltidsschema, så vi ser det som en vinst för alla parter, säger Martina Lund, verksamhetschef för Falkenbergs egenregi.

Går i linje med utvecklingen

En annan vinst med förändringen är att det blir fler timmar på kvällen som kan schemaläggas inom äldreomsorgen, vilket går i linje med utvecklingen och de behov de äldre som flyttar in på ett särskilt boende har.

– Som det är nu har vi mycket personal mitt på dagen, men det är inte då behovet är som störst. Vi behöver anpassa verksamheten utifrån det behov som faktiskt finns och nu har vi en bra möjlighet att göra det, säger Martina Lund.

Måste gå hand i hand med framtidens utmaningar

Ett förslag som har legat på bordet är att nattpersonalen, istället för ett kortare arbetspass, skulle få ett nattpass mindre i månaden. Detta har ledningen valt att gå ifrån eftersom det skulle få flera negativa konsekvenser:

  1. Kommunen skulle behöva anställa fler medarbetare till natten
  2. Befintlig nattpersonal som jobbar heltid skulle behöva ta resurspass på andra enheter för att få ihop sina heltidstjänster
  3. Befintlig dag- och kvällspersonal skulle behöva ta fler resurspass på andra enheter
  4. Man skulle inte få några övriga vinster i verksamheten.

– Jag förstår att många hellre ville ha ett nattpass mindre och att de nu känner sig besvikna. Men vi måste hela tiden tänka på helheten. Vår allra största framtidsutmaning är att få tillräckligt med personal inom vård och omsorg. Det ställer krav på oss att tänka till kring hur vi organiserar oss så att vi inte skapar strukturer som vare sig gynnar brukarna eller ger verksamheten bättre förutsättningar för framtiden, säger Martina Lund.