Skip to main content

Kommunfullmäktige godkänner åtgärderna för att spara energi

06 mars 2023

Nu gör Falkenbergs kommun ännu mer för att spara energi. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att lägga totalt 16,2 miljoner kronor på åtgärder som ska spara energi. 

Kommunen har under flera år arbetat med åtgärder för att spara energi. Under hösten med stigande priser och risk för brist på energi, intensifierades arbetet. 

Åtgärder vi gjort eller som är på gång

Då inledde vi en rad åtgärder för att spara el. Det handlade om åtgärder som inte kostade så mycket. Det handlade bland annat om att:

 • Justera ventilation, installera närvarosensorer och timers efter när personer är i lokaler.
 • Se över elförbrukningen i varje fastighet
 • Justera tiden då gatubelysningen är tänd
 • Släcka elljusspåret klockan 21 i stället för 22
 • Enbart ha tänt på idrottsplatser när aktivitet pågår
 • Stänga bastuanläggningar i alla lokaler utom simhallen

Fler åtgärder som spar energi

Samtidigt började vi titta på åtgärder som kräver investeringar. Nu har kommunfullmäktige fattat beslut dels om att snabba på åtgärder som beslutats redan tidigare, dels om nya åtgärder. Totalt handlar det om 16,2 miljoner kronor.

Åtgärderna är:

 • Ökad takt för utbyte till LED av gatubelysning
 • Mer LED i kommunens fastigheter
 • LED-belysning på idrottsplatser
 • Åtgärder kring ventilation och uppvärmning
 • Närvarostyrd belysning
 • Åtgärder i storkök
 • Nya solcellsanläggningar

Störst energivinst först

Satsningarna ska genomföras under 2023 och 2024. Prioriteringen, om inget annat avgör, är att börja med de åtgärder där energivinsten är som störst.