Skip to main content

Fler åtgärder ska spara mer el

13 januari 2023

Kommunstyrelsen har skickat vidare ett förslag att lägga totalt 16,2 miljoner kronor på åtgärder som ska spara energi. Det är sedan kommunfullmäktige som fattar beslut. 

Åtgärderna är 

  • Ökad takt för utbyte till LED av gatubelysning. 
  • Mer LED i kommunens fastigheter. 
  • LED-belysning på idrottsplatser. 
  • Åtgärder kring ventilation och uppvärmning. 
  • Närvarostyrd belysning. 
  • Åtgärder i storkök. 
  • Nya solcellsanläggningar. 

Kommunfullmäktige tar beslut om åtgärderna i slutet av februari.