Skip to main content

Kommunen tar över driften av lågtröskelboendet

23 april 2024

Sedan 2019 driver företaget Luntertun care lågtröskelboendet Kilavägen som vänder sig till hemlösa personer som har ett missbruk. Socialnämnden har nu beslutat att återta verksamheten i kommunal regi.

Lågtröskelboendet öppnade 2019 och har tolv platser. I samband med uppstarten tecknade Falkenbergs kommun avtal med företaget Luntertun care, som har drivit boendet sedan dess. Uppdraget omfattar stöd och tillsyn för personer med hemlöshet och långvarigt missbruk.

I april 2025 löper avtalet med Luntertun care ut och det går inte att förlänga. Socialnämnden har därför tagit ställning till om driften av boendet ska läggas ut på upphandling eller om verksamheten ska återtas och drivas i kommunal regi.

Verksamheten kan anpassas efter behoven

En enig socialnämnd har nu tagit beslut om att återta verksamheten.

– Målgruppen har förändrats sedan boendet öppnade och vi ser många fördelar med att kommunen driver det framöver. Vi får framför allt en större flexibilitet att löpande anpassa verksamheten efter de behov som finns, säger Andreas Engebrethsen, socialnämndens ordförande.

Lågtröskelboendet Kilavägen

Kilavägen är till för personer som har ett missbruk och saknar boende. Det är inget behandlingshem, utan syftet med verksamheten är att förhindra bostadslöshet. Det finns inga krav på nykterhet för att få en plats. Däremot får man inte bruka alkohol eller droger när man befinner sig på boendet.