Skip to main content

Kommunen tar över driften av fyra dagliga verksamheter och tre grupp- och servicebostäder

20 april 2023

Socialnämnden beslutade den 18 april att ta över driften av de dagliga verksamheter samt de grupp- och servicebostäder som idag drivs av Nytida AB. Övergången till kommunal drift sker i maj 2024.

Nytida AB driver idag fyra enheter inom daglig verksamhet och ansvarar där för totalt 42 brukare – Bräckevägen, Skreavägen, Triaden och Varbergsvägen.

Nytida driver även tre grupp- och servicebostäder, där de har ansvar för 19 brukare – Slättens servicebostad, Ale gränd servicebostad och Baldersvägen gruppbostad.

Eftersom det nuvarande avtalet med Nytida löper ut i slutet av april 2024, behövde socialnämnden fatta ett beslut om den fortsatta driften av daglig verksamhet och grupp- och servicebostäderna. Förslaget som fick majoritet i nämnden och därmed beslutades är att avtalet med Nytida inte ska förlängas, och att kommunen istället ska ta över driften.

– Vi har varit väldigt nöjda med Nytida, men ser nu fram emot att få fortsätta utveckla verksamheten i kommunal regi. Vi välkomnar den mycket kompetenta personalen som arbetar hos Nytida idag att fortsätta i kommunen, säger Andreas Engebrethsen, ordförande i socialnämnden.

Lägre kostnad och möjlighet till omvandling till gruppbostad

Motiveringen till beslutet är att ett återtagande skulle innebära att kommunen sänker sina kostnader men bibehåller samma kvalitet i verksamheten.

Ett återtagande skulle även möjliggöra en omvandling av Slättens servicebostad till en gruppbostad. Kommunen har idag brist på gruppbostadsplatser och Slättens servicebostad är lämplig för att göras om till gruppbostad. En sådan verksamhetsförändring var dock inte möjlig enligt det nuvarande avtalet med Nytida.

Så lite förändring som möjligt för brukarna

Alla de brukare som bor på Slättens servicebostad idag kommer att få fortsätta bo kvar på samma villkor, även efter omvandlingen till en gruppbostad. De som vill kommer också att få erbjudande om en plats på någon av kommunens andra servicebostäder.

På övriga bostäder och i den dagliga verksamheten är ambitionen att övergången till kommunal drift ska påverka så lite som möjligt.

Alla de medarbetare som jobbar i verksamheterna idag kommer att få erbjudande om att följa med till kommunen vid övergången.

– Även vi på förvaltningen ser fram emot att de verksamheter som idag ligger under Nytida kommer in till Falkenbergs egenregi. Personalen som följer med kommer att arbeta inom de avtal som finns inom kommunen, och för brukarna så är det samma kvalitetsbestämmelser som tidigare. Vi har också bjudit in till dialog i ett tidigt skeende, för att kunna svara på eventuella frågor och funderingar, säger Andreas Svensson, områdeschef för funktionsstöd på socialförvaltningen.