Skip to main content

Kommunen övertar driften av 17 dagliga verksamheter

26 januari 2023

Socialnämnden har beslutat att kommunen ska överta driften av de dagliga verksamheter som i dag drivs av Bräcke diakoni. Anledningen är att avtalet löper ut. Övergången sker från och med den 1 november.

– Jag vill poängtera att vi är väldigt nöjda med Bräcke diakonis arbete och deras dagliga verksamheter. Vi har ingen möjlighet att förlänga avtalet med dem och då ser vi att det bästa alternativet är att driva det i kommunal regi framöver, säger Anderas Engebrethsen, socialnämndens ordförande.

Bräcke diakoni driver i dag 17 dagliga verksamheter med totalt 175 platser i Falkenbergs kommun. Nytida driver fyra dagliga verksamheter och under 2022 startade Falkenbergs kommun upp en daglig verksamhet i Heberg.

Avtalet går inte att förlänga

Bräcke diakoni har drivit sin verksamhet sedan 2016. Deras avtal har förlängts vid ett tillfälle, under 2019. Den 31 oktober löper avtalsperioden ut och det finns ingen möjlighet till ytterligare förlängning.

När ett avtal löper ut kan kommunen välja mellan att lägga ut verksamheten på ny upphandling eller att ta hem den och driva den i kommunal regi.

Kan driva det till en lägre kostnad

Socialnämnden har gått igenom alternativen och har nu beslutat att överta verksamheten från och med den 1 november. De medarbetare som jobbar i verksamheten i dag kommer att få ett erbjudande om att följa med över till kommunen vid verksamhetsövergången.

– Vi gav förvaltningen i uppdrag att se över vad det skulle kosta att driva verksamheten i kommunal regi och där blev det tydligt att kostnaden skulle bli lägre. Så som det ekonomiska läget ser ut just nu så ser vi att det mest ansvarsfulla beslut vi kan fatta är att överta verksamheten. Kommunen kommer hålla samma höga kvalitet och jag är säker på att vi kan göra detta riktigt bra, säger Andreas Engebrethsen.