Skip to main content

Genombrott i arbetet mot våld i nära relationer

04 juli 2024

Under hösten 2023 startades Gruppcentrum Halland, ett halländskt projekt för att bryta mäns våld mot kvinnor.
– Målgruppen är utmanande att nå, men under våren kunde vi avsluta den första genomförda gruppbehandlingen på plats, säger Peter Rahm, behandlingssekreterare på socialförvaltningen i Varberg.

Gruppcentrum Halland (GCH) är en verksamhet som erbjuder gruppbehandling för män med våldsproblematik i nära relationer. Till GCH kan man vända sig och ansöka direkt om stöd utan behov av ett biståndsbeslut. Verksamheten finns i Varberg, men upptagningsområdet är hela Halland.

– Det är ofta mycket skam och skuld förknippat med detta, därför bemöter vi gruppdeltagarna på ett icke dömande sätt. Det är viktigt att som gruppledare lägga stor vikt och fokus på deltagarna som individer och som grupp, att skapa trygghet, berättar Peter Rahm.

Peter konstaterar att man har sett positiva effekter av behandlingen och att det funnits en hög motivation till förändring.

– Genom gruppbehandlingen har de fått större insikter om sig själva och sin problematik, med bättre förutsättningar att hantera sitt våldsbeteende. Gruppdeltagarna har kommit närmre sina känslor och blivit bättre på att sätta ord på sina känslor. De har förstått att de ”äger” våldshandlingen och att de aldrig kan ursäkta sig från den, säger Peter.

– Det är glädjande att höra att man nu kunnat genomföra den första gruppbehandlingen, och att den verkar ha tagits emot väl av deltagarna. Att kunna erbjuda samtalsstöd är en viktig del i arbetet med att fortsätta motarbeta våld i nära relationer, säger Martina Lund, biträdande socialchef i Falkenberg.

Fortsatt arbete under hösten

Gruppcentrum Halland arbetar kontinuerligt för att rekrytera deltagare till nya grupper. Ambitionen är att under hösten ha en grupp i södra Halland och en grupp i norra Halland.

Hittills har deltagarna hittat till Gruppcentrum Halland via informationsmaterial som finns utplacerat exempelvis på vårdcentraler runtom i kommunerna, via media, via handläggare inom socialtjänsten och ”Välj att sluta”-linjen, en nationell telefonlinje för våldsutövare.

– Men vi behöver fortfarande hjälp från alla som kommer i kontakt med personer med våldsproblematik att sprida ordet om GCH och hur vi arbetar. Förhoppningen är att vi under hösten ska kunna hjälpa ännu fler personer som är i behov av stöd och även har motivation att förändra sitt beteende, avslutar Peter.

Kom i kontakt med GCH

Är du orolig för hur ditt beteende drabbar eller riskerar att drabba din familj eller andra närstående? Du kan få stöd.

Telefonnummer: 073-302 07 90

Gruppcentrum i Halland har telefontid tisdagar och onsdagar klockan 9-12. Övrig tid telefonsvarare. Tidsbokning sker över telefon.

Fler viktiga kontakter

Socialjouren: Ring 112, be om att bli kopplad till socialjouren.

Välj att sluta: 020-555 666 

Relationsfridsteamet: 079-060 32 32

Kvinnojouren i Falkenberg: 0346-822 50

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50