Skip to main content

Framtiden för Stortorget ska utredas

Stortorget i Falkenbergs centrum. 

10 april 2024

Kommunstyrelsen har beslutat om en utredning för att utforska framtida användningsområden för Stortorget. Denna utredning syftar till att utveckla torget både på kort och lång sikt, med inspiration från stadskärnans nya målbild.

Kommunstyrelseförvaltningen har nu i uppdrag att framställa förslag som inte bara ser till torgets långsiktiga potential utan även utforskar möjligheterna för alternativ användning på kort sikt. Dessa förslag ska baseras på en vision om att göra Stortorget till en mer levande och inkluderande del av stadskärnan.

– Det är ett spännande och kul uppdrag där vi behöver en bredd av kompetenser som involveras i arbetet. Trafik- och parkeringsfrågor är centrala i uppdraget så det är det vi inledningsvis kommer börja titta på, säger Johan Cronqvist, samhällsplaneringschef i Falkenbergs kommun.

Det korta perspektivet ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 29 oktober 2024, medan den mer omfattande planen för Stortorgets långsiktiga framtid förväntas vara klar i december 2025.