Skip to main content

Flera e-förslag upp för politiska beslut efter ett halvår

10 Maj 2023

Vid årsskiftet införde Falkenbergs kommun E-förslag i stället för det tidigare medborgarförslaget. Sedan dess har det gått drygt ett halvår och under den tiden har närmare 30 personer lämnat in 25 förslag genom E-förslag. Av dessa 25 förslag har nio av dem fått tillräckligt många röster för att tas upp för politiskt beslut.

Offentlig miljö och gång- och cykelväg engagerar

Sedan e-förslagen infördes vid årsskiftet har närmare 30 personer skickat in totalt 25 förslag till kommunen. Av dessa har nio förslag fått över 50 röster och ska tas upp för politiskt beslut inom sex till tolv månader. Totalt har e-förslagen genererat cirka 850 röster, och många av förslagen rör kultur, fritid, gator och trafik.

– Det är positivt att våra invånare vill vara med och påverka kommunens utveckling och att människor använder sig av e-förslag för att få upp en fråga för politiskt beslut. Nu ska dessa utredas av våra tjänstepersoner sen får nämnden ta ställning till det underlaget, säger Rebecka Kristensson, ordförande på Kultur-, fritids- och tekniknämnden i Falkenberg.

Hoppas att fler yngre använder e-förslag

Utifrån de uppgifter som lämnas till kommunen från förslagsställaren kan man dra slutsatsen att det är svårt att få unga invånare och de med utländsk bakgrund att lämna e-förslag. Här hoppas Oskar Åhren på en förändring.

– För att få mer spänst i demokratin skulle vi gärna se större variation i åldrar och bland de yngre invånarna men också utlandsfödda. Vi ska jobba för att nå dessa människor budskapet om att tjänsten finns även för dom, säger Oskar Åhrén, utredningssekreterare i Falkenbergs kommun.

De populäraste e-förslagen under första halvåret

Av de nio förslag som vunnit över 50 röster och som därmed kan betraktas som populärast utifrån antal röster är enligt följande:  

  1. Gång- och cykelbana utmed Glommenvägen i Skogstorp (126 röster)
  2. Inomhushall konstgräs (113 röster)
  3. Ridleder i Olofsbo/Glommen/Skogstorp/Stafsinge (96 röster)
  4. Ätran – Stadens blå band (87 röster)
  5. Aktivitetsstöd för seniorträning i grupp (70 röster)
  6. Lämna grönytor och slänter i fred (63 röster)
  7. Skolskjuts från årskurs 6 borde vara en rättighet (61 röster)
  8. Öppen verksamhet på Vallarna (59 röster)
  9. Alla skolor i Falkenberg inför duschbås med dörr (56 röster)

Vill du lämna ett e-förslag?

Har du ett bra förslag till politiken? E-förslag är öppet för alla, såväl kommuninvånare som besökare, som vill ge bra förslag till Falkenbergs politiker.

Lämna ett e-förslag (falkenberg.se)