Skip to main content

Lämna ett e-förslag

Har du ett bra förslag till politiken? E-förslag är öppet för alla, såväl kommuninvånare som besökare, som vill ge bra förslag till Falkenbergs politiker.

Du lämnar ditt förslag här på vår webbplats. Det finns sedan tillgängligt för andra att rösta på under 60 dagar. Om 50 personer röstar på ditt förslag, går det vidare till politisk behandling.

Glöm inte att ”marknadsföra” ditt förslag. Ju fler som känner till det, desto större chans att det får tillräckligt många som röstar på det.

Alla kan lämna ett e-förslag, oavsett var du bor eller hur gammal du är.

Alla aktuella e-förslag finns på sidan Aktuella e-förslag och det är här du röstar.

Alla behandlade e-förslag finns på sidan Behandlade e-förslag.

Vad kan ditt e-förslag handla om?

Ditt förslag kan handla om sådant som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om, som till exempel äldreomsorg, skola och barnomsorg, socialtjänst eller kultur- och fritidsverksamhet.

Det kan också handla om vår offentliga miljö och vår stadsplanering, liksom viktiga framtidsfrågor för vår kommun, som miljö, klimat och folkhälsa.

E-förslaget ska vara av allmänt intresse

För att vi ska kunna hantera ditt e-förslag så bra som möjligt så ska det innefatta endast ett förslag och vara av allmänt intresse för flera invånare och besökare. Om ditt förslag berör sådant som e-förslag inte får handla om kommer vi att neka det eller behandla det som en synpunkt.

Ett e-förslag får inte behandla

  • ett pågående ärende i en parallell process
  • ett liknande förslag som behandlats det senaste året
  • bryta mot svensk lag
  • vara diskriminerande eller på annat sätt olämpligt
  • vara en enkel felanmälan, till exempel ogräsbekämpning, dåligt målade övergångsställen eller trasiga gatlampor – gör i så fall en felanmälan istället.

Så går det till

För att lämna ett e-förslag fyller du i vår e-tjänst. Du behöver ha bank-ID eller Freja eID för att logga in.

När du har lämnat ditt förslag granskas det av en moderator. När förslaget är godkänt publicerar vi det här på webben och du som förslagsställare får en bekräftelse på att det är gjort. Den politiska nämnd som står närmast din fråga får också information om att förslaget är publicerat.

Du får sen återkoppling efter de 60 dagarna. Då berättar vi vad som händer med ditt e-förslag. Om förslaget går vidare övertar nämnden ansvaret för den fortsatta återkopplingen.