Skip to main content

Fem företag vidare i markanvisningstävlingen för Skrea Lyckan

På området som är 21 hektar ger kommande detaljplanen möjlighet att bygga cirka 200 bostäder i blandade boendeformer samt en ny förskola.

18 juni 2024

Första steget är taget i markanvisningstävlingen för en del av Skrea Lyckan. Fem av elva företag har gått vidare till steg två och nu väntar startmöte, rundvisning på platsen och att ta emot gestaltningsförslag från företagen. Vinnaren utses i oktober. 

Den 19 juni kommer ett startmöte hållas med de fem företag som gått vidare. Därefter är det rundtur på markanvisningsområdet.

– Det är väldigt kul att vi fick in många anbud. Nu börjar den särskilt roliga delen, att få in förslag från företagen där de visar upp sina idéer och visioner för markanvisningsområdet, säger Helena Lundberg, tf mark- och exploateringschef i Falkenbergs kommun.

Attraktivt läge vid havet

Skrea Lyckan ligger i södra Falkenberg, drygt fyra kilometer från centrum och en kilometer från stranden. På området som är 21 hektar ger kommande detaljplan möjlighet att bygga cirka 200 bostäder i blandade boendeformer samt en ny förskola.

Så går markanvisningstävlingen till

I det första steget väljer vi ut de fem företag som erbjuder högst köpeskilling under förutsättning att det klarar de grundläggande kraven på ekonomisk stabilitet, referensprojekt och miljö- och hållbarhetsstrategi. Dessa företag får sedan möjlighet att lämna in ett gestaltningsförslag på markanvisningsområdet. I september 2024 väljer vi ut det bästa förslaget. Vinnaren får sedan teckna ett avtal med oss och påbörja byggnationen när allt är klart med detaljplanen och infrastrukturen är utbyggd i området.

Läs mer om Skrea Lyckan.