Skip to main content

Falkenbergs kommun tar gröna steg: Främjar biologisk mångfald och effektivitet med förändrade klippintervaller

22 juni 2023

Falkenbergs kommun har genomfört förändringar för att främja den biologiska mångfalden och samtidigt effektiviserat verksamheten. 

För att ge våra grönytor och slänter en extra skjuts framåt har vi beslutat att ändra klippintervallerna. Genom att minska antalet klippningar ger vi naturen möjlighet att blomstra på sitt eget sätt. Detta kommer inte bara att främja en rikare biologisk mångfald, utan också skapa en mer naturlig miljö för insekter och pollinerare.  

 

Samtidigt är dessa förändringar även en del av våra effektiviseringar inom kommunen. Genom att sänka ambitionsnivån när det gäller skötsel och städning av vissa fastigheter och offentliga miljöer kan vi använda våra resurser på ett mer hållbart sätt. Genom att fokusera på områden där behovet är störst och samtidigt ge naturen mer utrymme kan vi skapa en balanserad och hållbar kommun. 

 

– Vi är stolta över Falkenbergs kommun och dess framsteg mot en mer hållbar och vacker miljö. Genom att ändra klippintervallerna för grönytor och slänter tar vi ett steg i rätt riktning för att bevara den biologiska mångfalden samtidigt som vi blir mer effektiva i vår verksamhet, säger Rebecka Kristensson (S) ordförande i kultur-, fritid- och tekniknämnden. 

 

Förslag på internbudgetar är klara