Skip to main content

Falkenbergs kommun släcker ner för klimatet

22 mars 2024

Den 23 mars mellan klockan 20.30-21.30 släcker vi ner flera av våra byggnader i samband med Earth Hour.  

Varje år uppmärksammar stora delar av världen manifestationen Earth Hour genom att släcka ner i en timme. Tanken är att öka kunskapen om den klimatkris vi står inför. Även vi på Falkenbergs kommun kommer delta i manifestationen då hållbarhetsperspektivet är en viktig del av vår vardagliga styrning.

Falkenbergs kommun arbetar och utvecklar ständigt vårt hållbarhetsarbete för att sträva mot vårt kommunövergripande mål - att bli ett föredöme inom hållbarhet och trygghet.

– Vi behöver ställa om på riktigt för att få ett Falkenberg som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Det är inget vi gör själva och det är därför vi arbetar tillsammans med näringslivet genom bland annat klimatinitiativet, säger Josefine Eirefelt, Verksamhetschef för Hållbar samhällsutveckling på Falkenbergs kommun.

Så här arbetar vi för ett hållbart Falkenberg

Vi har tagit fram ett arbetssätt som vi kallar för Lokal agenda 2030. Där har vi delat in arbetssättet i tre delar.

  • Vi vill skapa en stark tillsammanskultur i hela Falkenberg för att kunna nå omställning.
  • Vi vill vara transparanta och visar årligen hur det går för Falkenberg som plats i förhållande till de globala målen.
  • Vi arbetar aktivt med att träffa olika aktörer i samhället på ett strukturerat sätt för att se hur vi kan lära av varandra i vårt gemensamma omställningsarbete.

Här släcker vi ner under Earth hour 

I år kommer vi släcka ner Argus, Stadshuset, Falcon alkoholfri arena, Fabos kontor på Möllegatan och servicekontor på Murarevägen. Även Falkenbergs Energi släcker ner sitt kontor på Bacchus.  

Av säkerhetsskäl släcker vi inte ner gatubelysning och cykelvägar.  

Vad är Earth Hour 

Manifestationen Earth hour startades 2007 för att ge uppmärksamhet för den klimatkris vi står inför. En timme varje år släcker vi och flera andra lamporna för att ge vårt stöd. Rörelsen har spridit sig och förra året var det över 190 länder och områden som deltog i manifestationen.