Skip to main content

Falkenbergs kommun rensar nu bort övergivna cyklar

30 november 2023

Vi har märkt omkring 50 cyklar. Den 30 november flyttar vi alla övergivna cyklar som har lappar kvar från staden till kommunens förvar.

Punkterade, rostiga och slitna cyklar som har stått på allmän plats och kvartersmark i Falkenberg städas bort. Vi gör detta för att få en finare stadsmiljö och för att göra plats för fler cyklar i cykelställen.

Saknar du din cykel?

Om du saknar din cykel hänvisar vi dig att kontakta polisen och stöldanmäla den. Efter den 30 november kan du höra av dig till oss för att höra om din cykel finns bland de bortrensade cyklarna.

Om din cykel blir bortrensad av misstag är det ingen fara, den förvaras hos kommunen i tre månader. Saknar du din cykel kan du hämta ut den senast den 29 februari 2024. För att hämta ut cykeln behöver du ange cykelns ramnummer. Kontakta oss på 0346-88 60 00 för att få cykeln tillbaka.

De cyklar som inte hämtas kommer gå till återbruk. På så sätt undviks att cyklarna kasseras, och de får nytt liv.