Skip to main content

Falkenbergs kommun rensar bort övergivna cyklar

14 mars 2024
Övergiven cykel lutad mot träd

Bildtext: Falkenbergs kommun rensar i regel två gånger om året bort övergivna cyklar. Vi märker upp cyklarna innan de flyttas. Den 2 april kommer cyklarna att flyttas till uppställningsplats om de har lapparna kvar.

Nu rensar vi bort övergivna cyklar som står på allmän plats och kvartersmark i olika delar av Falkenberg, som centrum, tågstationen och Skrea strand.

Vi sätter lappar på cyklar som ser övergivna ut. Vi gör detta för att få en finare stadsmiljö och för att göra plats för fler cyklar i cykelställen. Vi gör vanligtvis detta två gånger per år. Om cykeln står kvar den 2 april och har lappen kvar, rensar vi bort den.

Om du vet att du har en cykel ståendes i Falkenberg,  kan du hjälpa till genom att placera den exempelvis i ditt förråd om den är trasig eller inte kommer användas under våren.

Saknar du din cykel?

Om du saknar din cykel hänvisar vi dig att kontakta polisen och stöldanmäla den. Efter den 2 april kan du höra av dig till oss för att höra om din cykel finns bland de bortrensade cyklarna.

Om din cykel blir bortrensad av misstag är det ingen fara, den förvaras hos kommunen i tre månader. Saknar du din cykel kan du hämta ut den senast den 2 juli 2024.

Kontakta oss på 0346-88 60 00 för att höra om din cykel finns bland de bortrensade cyklarna.

Så har du en cykel som stått länge i stan – flytta gärna på den innan 2 april!  

Förhoppning att övergivna cyklar kan gå till återbruk

I höstas flyttades cirka 50 övergivna cyklar som hade stått parkerade i Falkenberg. De cyklar som inte hämtades skänktes till återbruk. På så sätt undveks att cyklarna kasserades, och de fick nytt liv. Falkenbergs kommun undersöker olika alternativ och hoppas att de cyklar som märks i år och inte hämtas ut kommer återigen att gå till någon form av återbruk.