Skip to main content

Falkenbergs kommun rensar bort övergivna cyklar

14 november 2023

Nu rensar vi bort övergivna cyklar som står på allmän plats och kvartersmark i centrala Falkenberg.

Övergiven cykel webb
Bildtext: Falkenbergs kommun rensar i regel två gånger om året bort övergivna cyklar. Vi märker upp cyklarna innan de flyttas.

Vi sätter lappar på cyklar som ser övergivna ut. Vi gör detta för att få en finare stadsmiljö och för att göra plats för fler cyklar i cykelställen. Om cykeln står kvar den 30 november, rensar vi bort den.

Om du vet att du har en cykel ståendes i centrum, kan du hjälpa till genom att placera den exempelvis i ditt förråd om den är trasig eller inte kommer användas under vintern.

Saknar du din cykel?

Om din cykel blir bortrensad av misstag är det ingen fara, den förvaras hos kommunen i tre månader. Och saknar du din cykel kan du komma och hämta ut den senast den 29 februari 2024. Kontakta oss på 0346-88 60 00 för att få tillbaka din cykel.

Så har du en cykel som stått länge i stan – flytta gärna på den innan 30 november!  

Förhoppning att övergivna cyklar kan gå till återbruk

I våras märktes cirka 100 cyklar, och omkring 40 personer hämtade sina cyklar som hade stått parkerade länge i centrala Falkenberg. De cyklar som inte hämtades skänktes till återbruk. På så sätt undveks att cyklarna kasserades, och de fick nytt liv. Falkenbergs kommun undersöker olika alternativ och hoppas att de cyklar som märks i år och inte hämtas ut kommer återigen att gå till någon form av återbruk.