Skip to main content

Falkenbergs kommun installerar närvarostyrd belysning för att spara energi

12 mars 2024

Falkenbergs kommun tar nu steget mot en mer hållbar framtid genom att testa närvarostyrd belysning för att minska energiförbrukningen.

Genom att börja med de åtgärder där energivinsten är som störst, har kommunen beslutat att bland annat byta ut gatubelysningen till LED och testar närvarostyrd belysning på några platser.

– Detta är en del av kommunens långsiktiga plan att minska sin klimatpåverkan och samtidigt minska energiförbrukningen, säger Rebecka Kristensson (S) ordförande i kultur-, fritid- och tekniknämnden.

Första sträckan med närvarostyrd belysning är Lundbergsgatan från Strandvägen via Skogsvägen fram till Fåborgsvägen vid Falkenbergs idrottsplats.

– Vi valde den här sträckan för att vi bland annat behövde byta ut belysningsarmaturerna, men också för att det är en bra sträcka att testa på för att det är en blandning av bostadsgata, parkering och gång- och cykelväg, säger Torbjörn Hansson, gatuingenjör, Falkenbergs kommun.

På sträckan Lundbergsgatan från Strandvägen via Skogsvägen fram till Fåborgsvägen vid Falkenbergs idrottsplats är det installerat närvarostyrd belysning.

På sträckan Lundbergsgatan från Strandvägen via Skogsvägen fram till Fåborgsvägen vid Falkenbergs idrottsplats är det installerat närvarostyrd belysning.

Närvarostyrning på fler platser i kommunen

Vi har även installerat närvarostyrning på den nya gång- och cykelvägen mellan Vinberg och Bergagård. Sträckan är ungefär 4 kilometer lång och med drygt 100 belysningsarmaturer. 

Tryggare och trafiksäkrare gatumiljö

LED-lampor har en bättre ljuskvalitet som kan bidra till att skapa en känsla av trygghet på allmänna platser och förbättra trafiksäkerheten. Genom att det sitter rörelsesensorer på armaturerna så kommer belysningen att tändas och släckas automatiskt när någon är i närheten. På detta sätt kommer energiförbrukningen att minska avsevärt, samtidigt som belysningen fortfarande kommer att vara tillräcklig vad gäller säkerhet och trygghet.

– LED-lampor har en högre färgåtergivning vilket gör att färgerna upplevs mer levande och verklighetstrogna jämfört med det gamla monokroma och lite gula ljuset som tidigare användes. Även om energibesparing är huvudorsaken till bytet till LED-lampor, har det också en trygghetsaspekt eftersom belysningen skapar en mer visuellt tilltalande och säker miljö. Närvarostyrd belysning är en möjlighet till att minska ljusföroreningar och förhoppningsvis även gynna den biologiska mångfalden, säger Torbjörn Hansson.

Minskar elförbrukningen genom att använda modern belysningsstyrning

Det är enkelt att ljusreglera LED-ljuskällor och bytet möjliggör en dämpning av belysningen under perioder med lite trafik eller aktivitet.

– På platser utan närvarostyrning har vi möjlighet att sänka belysningsnivån till 50 procent under natten när trafikintensiteten är som lägst genom att använda en teknik som kallas nattsänkning. På det sättet kan vi minska elförbrukningen. Vi uppnår ännu större energibesparingar när vi installerar närvarostyrd LED-belysning, säger Tommy Johansson, projektledare, Falkenberg Energi.

Falkenbergs kommun är övertygad om att detta initiativ kommer att vara till nytta både för invånarna och för miljön, och ser fram emot att implementera tekniken på fler platser i framtiden.

– Detta är ett positivt steg mot en mer hållbar och energieffektiv kommun, säger Rebecka Kristensson (S) ordförande i kultur-, fritid- och tekniknämnden.

Fakta

  • Den närvarostyrda belysningen är installerad i 29 belysningsarmaturer längs sträckan.
  • Belysningen dämpas ner till cirka 12,5 procent av sin fulla ljusstyrka när ingen befinner sig i området.
  • Så fort någon rör sig i närheten ökar belysningen till normal styrka.
  • Om någon exempelvis cyklar, går eller kör bil längs med sträckan så följer belysningen med och lyser upp både framför och bakom personen.
  • När belysningsarmaturerna inte längre registrerar någon rörelse så dämpas ljuset gradvis ner igen. Tanken är att man inte ska märka av när ljuset tänds upp eller tänds ner.

Relaterade nyheter

Kommunfullmäktige godkänner åtgärderna för att spara energi (falkenberg.se)

Kontakta gärna

Rebecka Kristensson (S) ordförande i kultur-, fritid- och tekniknämnden
0730-88 78 72
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För frågor som rör belysning

Torbjörn Hansson, gatuingenjör, Falkenbergs kommun
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tommy Johansson, projektledare, Falkenberg Energi
0346-88 67 03
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.