Skip to main content

Falkenbergs kommun får medel för cykelsatsning i Tröingedal

08 juni 2023

Falkenbergs kommun tilldelas över 12 miljoner kronor i medfinansiering från Trafikverket för att genomföra en cykelsatsning i den nya stadsdelen Tröingedal. Syftet med stödet är att främja hållbara stadsmiljöer.  

Motprestationerna som ingår i det beviljade stadsmiljöavtalet innefattar bland annat mobilitetsinsatser för Tröingeskolan, ombyggnad av Hällinge ringväg och riktlinjer för flexibla parkeringstal.  

– Det här är ett mycket positivt besked som gör det möjligt för oss att genomföra betydande satsningar på Tröingedal som en hållbar stadsdel, där det ska vara lätt att resa hållbart. Det känns verkligen glädjande, säger Catrine Bladh, biträdande samhällsbyggnadschef i Falkenbergs kommun. 

Den totala summan för Trafikverkets medfinansiering genom stadsmiljöavtal uppgår denna gång till närmare en miljard kronor och delas ut till flera kommuner runt om i Sverige.  

Det här är Tröingedal 

Tröingedal kommer ge plats för mellan 210 och 410 bostäder, varav cirka 60 i radhus och resterade i flerbostadshus. I den nya stadsdelen kommer det även finnas plats för näringslivet att växa med fler verksamhetslokaler som kontor, lokaler för hantverkare, vårdcentral och tandläkare. Här kommer även Tröingeskolan och en ny idrottshall att byggas. Området omfattar drygt 18 000 kvadratmeter.