Skip to main content

Falkenbergs kommun byter ut analoga ljudsignaler till nya digitala

11 juni 2024
 • Digital ljudsignal vid industrisp√•r
 • Digital ljudsignal vid industrisp√•r
 • Digital ljudsignal vid industrisp√•r

  Falkenbergs kommun har sedan 2018 arbetat med att hantera bullerklagomål från järnvägstrafiken och ljudsignalerna vid industrispåret. I området finns totalt elva ljudsignaler, varav åtta har identifierats som bidragande till bullerproblem för närboende. Länsstyrelsen beslutade att åtta av dessa elva ljudsignaler skulle bytas ut, och nu är dessa utbytta.

  Efter en omfattande utredning och beslut från Länsstyrelsen ersatte kommunen under 2024 dessa åtta analoga signalklockor med nya digitala, riktbara och skärmade klockor. De nya klockorna är designade för att effektivt minska buller och anpassa ljudnivån efter omgivningen, vilket kan förbättra livskvaliteten för närboende och bidra till en mer hållbar hantering av järnvägstrafikens påverkan.

  Vi genomför uppföljning och bullermätning av de nya digitala ljudsignalerna

  Falkenbergs kommun kommer att följa upp och göra en ny bullermätning för att utvärdera ljudnivån på de nya ljudsignalerna i området under 2024.

  Vi fortsätter att noggrant följa utvecklingen och arbetar aktivt för att hitta lösningar som balanserar behovet av effektiv järnvägstrafik och en god livsmiljö för invånarna.