Skip to main content

Falkenberg är värd för Kimo internationals årsmöte

29 september 2023

Den 4-6 oktober arrangerar Falkenberg Kimo internationals årsmöte. Kimo International är ett nätverk med över 80 medlemskommuner i 8 länder som arbetar tillsammans för friskare hav, renare stränder och blomstrande kustsamhällen.

Vill skydda och bevara haven

Kimos uppdrag är att skydda och bevara det marina livet i nordöstra Atlanten, Östersjön och Nordsjön. Flera lokala myndigheter i olika länder runt haven deltar i arbetet om att förhindra föroreningar, skydda, bevara och förbättra vattnet.

– Det räcker inte att varje kommun eller ens varje land arbetar på egen hand när det gäller att ta hand om och bevara levande hav. Det är först när vi arbetar tillsammans som vi kan göra skillnad, säger Karin Pleijel, ordförande för KIMO Sverige.

Falkenberg är värdkommun

Falkenberg har varit med i Kimo sedan 2018. När det blev känt att Sverige skulle vara värdland var Falkenberg en av kommunerna som hade flera projekt att berätta om.

– Det är en ära att få vara värdkommun och bjuda in andra kommuner och länder att komma hit till oss. Det är viktigt att aktivt arbeta för ett renare hav och jag är glad att det är i linje med Falkenbergs kommuns övergripande mål, att växa för en hållbar framtid, säger Per Ola Svensson, Förvaltningschef på miljö och hälsa.

Under besöket kommer deltagarna bland annat att få lyssna på hur vi arbetar med att få bort läkemedelsrester ur avloppsvattnet och besöka Hertings kraftverk där vi åter öppnat upp en naturlig vattenväg för vandrande fisk som också är viktig för det marina livet. Under besöket kommer även Kimo hålla sitt årliga medlemsmöte.

Kimo International grundades 1990 i Danmark och har sedan dess startat flera intressanta projekt som Fishing for Litter, Nätsticklingar och Pitch In som du kan läsa om på deras hemsida.

 

Välkommen till KIMO - friska hav, blomstrande samhällen (kimointernational.org)